nr rachunku bankowego
sk豉dki cz這nkowskie

Ba速ycki Bank Sp馧dzielczy
w Dar這wie
23 8566 0003 0112 4260 5000 0001

Sk豉dki cz這nkowskie nale篡 op豉ca przelewem lub wp豉t bankow na powy窺ze konto.
W tytule przelewu musi by wyranie zaznaczone, za jaki okres s to sk豉dki i kt鏎ego cz這nka dotycz


UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ
RYBACKI

 

DRODZY WNIOSKODAWCY, PAMI邛AJCIE !!!

JESTEMY PO TO, BY WAM POM笏

Biuro DLGR bezp豉tnie wiadczy pomoc w zakresie wype軟iania wniosk闚 i wymaganych za章cznik闚.

 

27.07.2011
Szkolenie - tym razem w Polanowie

 

23.07.2011
Kolejny sukces zupy rybnej

Kolejna akcja promocyjna Dar這wskiej Lokalnej Grupy Rybackiej zako鎍zona sukcesem. Na II Wystawie Rolno-Rybackiej w Dar這wie bezp豉tnie rozdysponowalimy 120 litr闚 zupy rybnej oraz 15 kg wedzonego ledzia. Po dw鏂h godzinach po zupie i rybie pozosta造 tylko oci. Przy okazji "uczty rybnej" rozmwialimy o podstawowych celach naszego dzia豉nia oraz informowalimy o trwaj鉍ym naborze wniosk闚 o dofinansowanie.

 

20.07.2011
Szkolenie w Malechowie

20 lipca, w Urz璠zie Gminy w Malechowie odby這 si ju drugie szkolenie dla beneficjent闚 Dar這wskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. W szkoleniu wzi窸o udzia blisko 30 os鏏. O zasadach wype軟iania wniosku o dofinansowanie m闚ili S豉womir Herman oraz Tomasz Breszka.

 

09.07.2011
"Pocz靖ek wakacji" w Sianowie

Pracownicy Dar這wskiej Lokalnej Grupy Rybackiej przywitali wakacje wraz z mieszka鎍ami Sianowa. Na festynie zorganizowanym przez Urz鉅 Gminy i Miasta Sian闚 rozdalimy 100 litr闚 zupy rybnej.

 

08.07.2011
Szkolenie w Urz璠zie Gminy S豉wno

W pi靖ek 8 lipca w Urz璠zie Gminy w S豉wnie odby這 si spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania z Dar這wskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieci. Szkolenie prowadzili: S豉womir Herman - dyrektor DLGR oraz Tomasz Breszka - specjalista w zakresie pozyskiwania rodk闚 z funduszy UE.

08.07.2011
"Nasi" na seminarium "FARNET" w Gdyni

W dniach 5-7 lipca, z inicjatywy Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju wsi odby這 si w Gdyni mi璠zynarodowe seminarium Europejskiej Sieci Obszr闚 Rybackich (FARNET) "LGR gospodarzy: r騜nicowanie dzia豉lnoci gospodarczej na obszarach rybackich". Dar這wsk Lokaln Grup Ryback reprezentowa dyrektor S豉womir Herman. Seminarium by這 doskona豉 okazj do wymiany spostrze瞠 z pierwszych miesi璚y funkcjonowania biur LGR z przedstawicielami FLAG z ca貫j Europy.

 

02.07.2011
Festyn w Niemicy

2 lipca w Niemicy - Gmina Malechowo odby si festyn zorganizowany przez Polski Zwi頊ek W璠karski - Ko這 Niemica. Dar這wska Lokalna Grupa Rybacka bra豉 czynny udzia w przygotowaniu festynu. Ogromnym zainteresowaniem cieszy豉 si zupa rybna sponsorowana i serwowana przez pracownik闚 biura DLGR. Misk zupy nie pogardzi r闚nie W鎩t Gminy Malechowo Jan Szlufik.


09.06.2011
Szkolenie cz這nk闚 komitetu i zarz鉅u

Dnia 27 czerwca 2011 roku w Orodku Wczasowym "R騜a Wiatr闚" w Dar堯wku odby這 si szkolenie dla cz這nk闚 Zarz鉅u i Komitetu oraz pracownik闚 biura Dar這wskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w dorzeczu Wieprzy Grabowej i Unieci. Szkolenie przeprowadzi Pan Adam Futymski.

 

 

20.06.2011
Walne Zebranie Cz這nk闚

Dnia 20 czerwca 2011 roku odby這 si Sprawozdawcze Walne Zebranie Cz這nk闚 Dar這wskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w dorzeczu Wieprzy Grabowej i Unieci. W zebraniu udzia wzi窸o 61 cz這nk闚 DLGR.

Na zdj璚iu Zarz鉅 DLGR: od lewej: El瘺ieta Karli雟ka - w-ce burmistrz Dar這wa, Wies豉w Szklany, Grzegorz Lipski - burmistrz Polanowa, ㄆkasz Skowro雟ki - prezes DLGR, Maciej Berlicki - burmistrz Sianowa, Jan Szlufik - w鎩t gminy Malechowo, Arkadiusz Klimowicz - burmistrz Dar這wa.

 

17.06.2011
Szkolenie dla pracownik闚 LGR - Szczecin

Dnia 17 czerwca 2011 w siedzibie Urz璠u Marsza趾owskiego odby這 si szkolenie dla pracownik闚 biur LGR. W szkoleniu wzieli udzia pracownicy Dar這wskiej LGR: S豉womir Herman - dyrektor biura DLGR oraz Rafa Radzikowski.

 

16.06.2011
Szkolenie cz這nk闚 Komitetu - Szczecin

Dnia 16 czerwca 2011 w Szczecinie, w Urz璠zie Marsza趾owskim odby這 si szkolenie dla cz這nk闚 Komitet闚 LGR. Dar這wsk Lokaln Grup Ryback reprezentowali: Jan G鏎ski - przewodnicz鉍y Komitetu DLGR, Aleksandra Kowalczyk, Czes豉w Galek oraz Anna Ba鎥owska z biura DLGR.

 

09.06.2011
DLGR poszukuje specjalist闚

Dar這wska Lokalna Grupa Rybacka w dorzeczu Wieprzy Grabowej i Unieci poszukuje specjalist闚 w zakresie us逝g doradczych na rzecz potencjalnych beneficjent闚 w zakresie sporz鉅zenia pe軟ej dokumentacji aplikacyjnej, w tym m.in. wniosku o dofinansowanie, studium wykonalnoci, biznes planu, szczeg馧owego opisu operacji w ramach rodka 4.1. Rozw鎩 obszar闚 zale積ych od rybactwa z wy章czeniem realizacji operacji polegaj鉍ych na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiej皻noci i aktywizacji lokalnych spo貫cznoci w ramach Programu Operacyjnego Zr闚nowa穎ny rozw鎩 sektora rybo堯wstwa i nadbrze積ych obszar闚 rybackich 2007-2013.

Niezb璠ny powiadczony odpowiednimi dokumentami zakres kompetencji i umiej皻no:
- umiej皻no prowadzenia us逝g doradczych oraz szkoleniowych w tematyce aplikowania, zarz鉅zania oraz rozliczania projekt闚 wsp馧finansowanych z rodk闚 pomocowych Unii Europejskiej (powiadczone odpowiednim dokumentami, np. umowa zlecenie);
- posiadanie wiedzy i umiej皻noci w zakresie zarz鉅zania cyklem projektu;
- co najmniej 5 letnie powiadczone dowiadczenie w zakresie zarz鉅zania projektami wsp馧finansowanymi z rodk闚 pomocowych Unii Europejskiej;
- znajomo zasad aplikowania, zarz鉅zania i rozliczania projekt闚 realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Zr闚nowa穎ny rozw鎩 sektora rybo堯wstwa i nadbrze積ych obszar闚 rybackich 2007-2013. Nale篡 przedstawi realizowane/zrealizowane projekty w ramach programu.

Oferty nale篡 sk豉da w biurze DLGR do czwartku do godziny 16.00 ( 16 czerwca 2011 roku.).

24.05.2011
Dar這wska Lokalna Grupa Rybacka w dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieci rozpoczyna I nab鏎 wniosk闚 o dofinansowanie

Zarz鉅 Wojew鏚ztwa Zachodniopomorskiego informuje o mo磧iwoci sk豉dania za porednictwem Dar這wskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieci wniosk闚 o przyznanie pomocy w ramach rodka 4.1. "Rozw鎩 obszar闚 zale積ych od rybactwa" na operacje polegaj鉍e na Wzmocnieniu konkurencyjnoci i utrzymaniu atrakcyjnoci obszar闚 zale積ych od rybactwa, Restrukturyzacji i reorientacji dzia豉lnoci gospodarczej oraz dywersyfikacji zatrudnienia os鏏 maj鉍ych prac zwi頊an z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem, Podnoszeniu wartoci produkt闚 rybactwa, rozwoju us逝g na rzecz spo貫cznoci zamieszkuj鉍ej obszary zale積e od rybactwa oraz Ochronie rodowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zale積ych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjnoci oraz przywracaniu potencja逝 produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku kl瘰ki 篡wio這wej obj皻ych osi priorytetow 4 Zr闚nowa穎ny rozw鎩 obszar闚 zale積ych od rybactwa, zawart w programie operacyjnym Zr闚nowa穎ny rozw鎩 sektora rybo堯wstwa i nadbrze積ych obszar闚 rybackich 2007-2013" wi璚ej

 

Otwarto siedzib i biuro Dar這wskiej Lokalnej Grupy Rybackiej
w Dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieci.


W obecnoci cz這nka zarz鉅u wojew鏚ztwa zachodniopomorskiego - Jana Krawczuka, dyrektora Urz璠u Morskiego w S逝psku - Tomasza Bobina, prezesa zarz鉅u Morskiej Agencji w Gdyni - Zygmunta migielskiego, burmistrz闚 i w鎩t闚 stowarzyszonych w DLGR przy ul. Portowej 11 w Dar這wie 27 maja 2011 otwarto siedzib i biuro Dar這wskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w Dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieci. Siedzib powi璚i ks. por. Stanis豉w Denys.
Za這穎na z inicjatywy Arkadiusza Klimowicza - burmistrza Dar這wa DLGR, jako stowarzyszenie zosta豉 zarejestrowana w KRS 6 padziernika 2009. W jej sk豉d wchodz: gminy wiejskie: Dar這wo, Malechowo, S豉wno, gminy miejsko - wiejskie: miasto i gmina Polan闚, gmina i miasto Sian闚 oraz miasto Dar這wo. Swoim zasi璕iem obejmuje obszar o wielkoci powiatu. Na jej terenie zamieszkuje ponad 60. tys. mieszka鎍闚. Dzia豉lno rybacka prowadzona na obszarze szeciu s零iaduj鉍ych gmin jest zr騜nicowana, ale po章czona bran穎wo. Cz p馧nocna charakteryzuje si dominacj rybo堯wstwa morskiego
i przetw鏎stwa oraz podmiot闚 prowadz鉍ych obr鏒 rybami i produktami rybnymi. Cz po逝dniowa zdominowana jest przez podmioty zajmuj鉍e si hodowl, przetw鏎stwem
i zbytem ryb 這sosiowatych. Producenci ryb ze stowarzyszonych gmin korzystaj ze wsp鏊nych zasob闚 wodnych, tych samych rzek, wr鏚 kt鏎ych najistotniejsze s: opr鏂z Ba速yku, Grabowa, Wieprza i Unie. Na wdra瘸nie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszar闚 Rybackich (LSROR) Dar這wska Lokalna Grupa Rybacka w Dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieci
otrzyma 38.493.510 z ze rodk闚 4 osi priorytetowej Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013. Porozumienie w tej sprawie z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi oraz marsza趾iem wojew鏚ztwa zachodniopomorskiego podpisano w listopadzie ubieg貫go roku. Na razie DLGR otrzyma豉 pierwsz transz
w kwocie 570 tys. z na realizacj operacji w ramach rodka 4.1. "Rozw鎩 obszar闚 zale積ych od rybactwa" w zakresie "Funkcjonowania lokalnej grupy rybackiej oraz nabywania umiej皻noci i aktywizacji lokalnych spo貫cznoci".

Otwarcie i funkcjonowanie biura DLGR, kt鏎ego dyrektorem zosta S豉womir Herman powoduje praktyczne rozpocz璚ie dzia豉lnoci tego stowarzyszenia. Ju w czerwcu jak nas informuje ㄆkasz Skowro雟ki - prezes lokalnej grupy rybackiej b璠 og豉szane konkursy na nab鏎 wniosk闚 o dofinansowanie dla projekt闚 zgodnych z LSROR. Planowane jest r闚nie szkolenie, dotycz鉍e zasad przygotowania projekt闚 lokalnych dotycz鉍ych g堯wnie podnoszenia wartoci produkt闚 lokalnego rybo堯wstwa i akwakultury. Limit rodk闚
finansowych dost瘼nych w roku 2011 w ramach rodka 4.1. Rozw鎩 obszar闚 zale積ych od rybactwa z wy章czeniem operacji polegaj鉍ej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu umiej皻noci i aktywizacji lokalnych
spo貫cznoci wynosi: 10 739 689 z.

Minister Rolnictwa podpisa umow z Dar這wsk Lokaln Grup Ryback na 38,5 mln z.

W Sali Ksi璚ia Bogus豉wa w szczeci雟kim Zamku Ksi嘀靖 Pomorskich 9 listopada uroczycie podpisano umow pomi璠zy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Dar這wsk Lokaln Grupa Ryback w Dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieci. W spotkaniu uczestniczyli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke, Marsza貫k Wojew鏚ztwa Zachodniopomorskiego W豉dys豉w Husejko, Wicemarsza貫k Wojew鏚ztwa Zachodniopomorskiego Jan Krawczuk oraz Dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddzia逝 Regionalnego w Szczecinie Jaros豉w υjko. W imieniu DLGR umow podpisali Arkadiusz Klimowicz burmistrz Dar這wa i inicjator utworzenia DLGR, ㄆkasz Skowro雟ki prezes, i dwaj wiceprezesi Kazimierz Wojnicz. Zawarta umowa okrela prawa
i obowi頊ki stron w zakresie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszar闚 Rybackich, jaka zosta豉 opracowana i przyj皻a do realizacji na obszarze DLGR. Strategia b璠zie realizowana na obszarze gmin: Malechowo, Dar這wo, S豉wno, miasta i gminy Sian闚, gminy i miasta Polan闚 oraz w miecie Dar這wo. Na tym obszarze zamieszkuje ponad 60 tys. os鏏 i spora ich cz zajmuje si po這wami przetw鏎stwem i hodowl ryb. Ne realizacj LSROR Dar這wska Lokalna Grupa Rybacka w dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieci otrzyma 38.493.510,05 Z ze rodk闚 4 osi priorytetowej Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013.
DLGR zosta豉 wybrana w og鏊nopolskim konkursie z 61 stowarzysze z ca貫j Polski, kt鏎e z這篡造 swoje wnioski na I konkurs. Minister wybra z nich 26 stowarzysze i z nimi podpisuje umowy. Z terenu wojew鏚ztwa zachodniopomorskiego: opr鏂z DLGR minister rolnictwa podpisa umowy jeszcze z dwoma grupami: Lokaln Grup Ryback Zalew Szczeci雟ki, kt鏎a otrzyma - 34.612.736,00 z i Lokaln Grup Ryback Partnerstwo Drawy 18.287.627,59 z. Og馧em do podzia逝 w tym programie jest 313 mln. euro powiedzia wiceminister Kazimierz Plocke i doda, 瞠 kolejny konkurs og這szony b璠zie ju 22 listopada.

L. Walkiewicz

 

1 2 3 [4]


© 2010-2011 Darłowska Lokalna Grupa Rybacka