nr rachunku bankowego
sk豉dki cz這nkowskie

Ba速ycki Bank Sp馧dzielczy
w Dar這wie
23 8566 0003 0112 4260 5000 0001

Sk豉dki cz這nkowskie nale篡 op豉ca przelewem lub wp豉t bankow na powy窺ze konto.
W tytule przelewu musi by wyranie zaznaczone, za jaki okres s to sk豉dki i kt鏎ego cz這nka dotycz


UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ
RYBACKI

 


13.03.2013
14 i 15 marca - biuro DLGR nieczynne

W dniach 14 i 15 marca (czwartek, pi靖ek) biuro DLGR b璠zie nieczynne z powodu wyjazdu s逝瘺owego pracownik闚 biura. Za utrudnienia przepraszamy.

27.02.2013
Posiedzenie Komitetu DLGR

12 marca 2013 roku o godzinie 13.00, w siedzibie DLGR, obradowa b璠zie Komitet. Tematem posiedzenia b璠zie ocena wniosk闚 z這zonych w ramach naboru zako鎍zonego 22 lutego b.r. - "wzmocnienie konkurencyjnoci i utrzymanie atrakcyjnoci obszar闚 zale積ych od rybactwa" - sektor spo貫czny i gospodarczy.

27.02.2013
Gmina S豉wno i Zamek Ksi嘀靖 Pomorskich w Dar這wie podpisa造 umowy

W dniu 25 lutego 2013 r. W鎩t Gminy S豉wno Ryszard Stachowiak wraz z Zast瘼c Skarbnika Ann Jaszczyk podpisali w Urz璠zie Marsza趾owskim w Szczecinie umow na dofinansowanie projektu pn. Rewitalizacja miejscowoci Noskowo oraz Tychowo poprzez remonty wietlic wiejskich pe軟i鉍ych funkcje spo貫czno-kulturalne wraz z zakupem wyposa瞠nia. Warto dofinansowania z DLGR wynosi 970 072,74 z, natomiast ca趾owity koszt zadania to 1 141 262,05 z. G堯wnym celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjnoci miejscowoci Noskowo oraz Tychowo poprzez remont wietlic wiejskich przyczyniaj鉍y si do rewitalizacji wsi.

Jednoczenie podpisana zosta r闚nie umowa przez dyrektora Muzeum Zamek Ksi嘀靖 Pomorskich w Dar這wie Jerzego Buzia趾owskiego na dofinansowaniu wystawy Dirlov-Rgenwalde-Dar這wo. Miasto nad Ba速ykiem". Wystawa realizowana ze rodk闚 Dar這wskiej Lokalnej Grupy Rybackiej przez dar這wskie muzeum b璠zie kosztowa豉 302.036 z, z czego 256.433 z to rodki DLGR, 40.000 dotacja Miasta Dar這wo i 5.603 z dotacja Starostwa Powiatowego. Pomys這dawc wystawy jest Jerzy Buzia趾owski. Autorem scenariusza i kuratorem wystawy jest Konstanty Kontowski, a za przygotowanie wniosku odpowiada豉 Lidia Wr鏏lewska.

Wystawa b璠zie zrealizowana w skrzydle zachodnim zamku. Jej otwarcie planowane jest pod koniec roku i ma by po章czone z przypadaj鉍 w tym roku 90. rocznic muzeum w Dar這wie.

 

27.02.2013
Zako鎍zy這 si badanie"Wie, czy globalna wioska"

Celem projektu Wie czy globalna wioska? by豉 diagnoza kompetencji komunikacyjnych mieszka鎍闚 obszar闚 wiejskich. W ramach projektu dokonana zosta豉 ocena mo磧iwoci wykorzystania nowych medi闚 w budowaniu otwartych i przejrzystych sieci relacji spo貫cznych na wsi. Uzasadnieniem badania by造 specyficzne potrzeby komunikacyjne jej mieszka鎍闚. Potrzeby te wynikaj z zagro瞠nia wykluczeniem cyfrowym tej grupy mieszka鎍闚 b璠鉍ej zarazem t czci spo貫cze雟twa polskiego, kt鏎a w najwi瘯szym stopniu mo瞠 skorzysta w wyniku zmian technologii komunikacyjnych i funkcji spo貫cznych medi闚. Badanie realizowane by這 ze rodk闚 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach priorytetu Edukacja medialna, badania.

Raport Wie czy globalna wioska? pobierz

22.02.2013
Koniec naboru wniosk闚
Poni瞠j do pobrania znajduje si lista wniosk闚 z這穎nych w ramach naboru zako鎍zonego 22 lutego - wzmocnienie konkurencyjnoci - sektor spo貫czny i gospodarczy.

lista z這穎nych wniosk闚 - wzmocnienie..(gosp. i spo.) pobierz

Apelujemy do wszystkich podmiot闚 maj鉍ych zamiar aplikowa w ramach bie蕨cego naboru (wzmocnienie konkurencyjnoci) o zapoznanie si z kartami zgondoci ze strategi oraz punktowymi kryteriami wyboru operacji (do pobrania poni瞠j). Sugerujemy wczeniejsz wizyt w biurze DLGR w celu sprawdzenia wniosku.
B犵Y MOG BY PODSTAW DO ODRZUCENIA WNIOSKU !!!

karty zgodnoci ze strategi

kryteria wyboru - wzmocnienie konkurencyjnoci...-sektor spo. i gosp.

22.02.2013
Szkolenie dla beneficjent闚

8 listopada odby這 si dwugodzinne szkolenie dla beneficjent闚 zainteresowanych aplikowaniem w zakresie wzmocnienie konkurencyjnoci i utrzymanie atrakcyjnoci obszar zale積ych od rybactwa. Szkolenie prowadzi S豉womir Herman - dyrektor biura DLGR.

 

21.02.2013
Spotkanie informacyjne PO RYBY odwo豉ne!

Informujemy, 瞠 zaplanowane na dzie 22 lutego br. w Urz璠zie Miejskim w Dar這wie spotkanie informacyjne przedstawicieli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze rodowiskiem rybackim z przyczyn od nas niezale積ych zosta這 odwo豉ne.

20.02.2013
Spotkanie rybak闚 z Kazimierzem Plocke

Zgodnie z wczeniejsza zapowiedzi w Urz璠zie Gminy Dar這wo odby這 si spotkanie z Kazimierzem Plocke - Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - odpowiedzialnym w resorcie za rybactwo. Tematyk spotkania by造 post瘼y we wra瘸niu Programu Operacyjnego "Ryby 2007 - 2013" oraz perspektywy na nowy okres bud瞠towy 2014-2020.15.02.2013
Szkolenie dla beneficjent闚 - wnioski o p豉tno

Szanowni Beneficjenci, Dar這wska Lokalna Grupa Rybacka zaprasza do Urz璠u Miasta w Po販zynie-Zdroju 21 lutego 2013 o godz. 10:00 wszystkich, kt鏎zy podpisali z Urz璠em Marsza趾owskim umow na dofinansowanie projektu. W trakcie szkolenia uzyskaj Pa雟two niezb璠ne informacje dotycz鉍e wype軟ienia wniosku o p豉tno w ramach osi 4 Zr闚nowa穎ny rozw鎩 obszar闚 zale積ych od rybactwa zawartej w Programie Operacyjnym Zr闚nowa穎ny rozw鎩 sektora rybo堯wstwa i nadbrze積ych obszar闚 rybackich 2007-2013.

15.02.2013
Harmonogram nabor闚 2013

Dost瘼ny jest ju nowy harmonogram nabor闚 wniosk闚 na rok 2013. Na razie znane s wst瘼ne terminy naobor闚 z nastepuj鉍ych zakres闚: wzmocnienie konkurencyjnoci... (sektory publiczny oraz gospodarczy i spo貫czny) oraz adresowany do sektora rybackiego - restrukturyzacja lub reorientacja dzia豉lnoci gospodarczej...(sektor spo貫czny i gospodarczy). pobierz harmonogram

08.02.2013
Spotkanie z Kazimierzem Plocke - Sekretarzem Stanu w MRiRW

Uprzejmie informuj, 瞠 w dniu 18 lutego br . w Dar這wie odb璠zie si, organizowane przez Departament Rybo堯wstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi spotkanie informacyjne ze rodowiskiem rybackim.

Spotkanie odb璠zie si w godz. 14.00 -17.00 , w sali nr 55 w URZ犵ZIE GMINY DARΜWO   ( ul. D鉉rowskiego 4 ) w  sali  nr 55. Serdecznie Zapraszamy.

06.02.2013
PO RYBY: Spotkanie informacyjne dla rybak闚 zrzeszonych oraz cz這nk闚 organizacji producent闚 ryb

Bie蕨cy rok jest ostatnim w zakresie wdra瘸nia program闚 operacyjnych. R闚nie w ramach PO RYBY na lata 2007-2013 planowane s do przeprowadzenia przez Agencj Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ostatnie nabory wniosk闚.
W tym celu w lutym na terenie naszego wojew鏚ztwa podj皻a zosta豉 inicjatywa przeprowadzenia spotka informacyjnych skierowanych do rodowiska rybackiego.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszka鎍闚, a w szczeg鏊noci przedstawicieli sektora rybackiego, na spotkanie, maj鉍e na celu przekazanie potencjalnym beneficjentom Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 informacji o tym programie oraz uzyskanie informacji zwrotnych niezb璠nych do przygotowywania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszaru Rybackiego, m.in. w zakresie propozycji projekt闚 do realizacji podczas jej wdra瘸nia.

W zwi頊ku z powy窺zym pragniemy zaprosi wszystkich do wsp馧pracy przy realizacji ww. przedsi瞝zi璚ia 22 lutego 2013 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urz璠u Miejskiego w Dar這wie (Plac Tadeusza Kociuszki 9).

Co to jest PO Ryby?

Program Operacyjny Zr闚nowa穎ny rozw鎩 sektora rybo堯wstwa i nadbrze積ych obszar闚 rybackich 2007-2013 zosta stworzony aby realizowa cele polskiej polityki rybackiej, kt鏎ymi s:

- racjonalna gospodarka 篡wymi zasobami w鏚 i poprawa efektywnoci sektora rybackiego,

- podniesienie konkurencyjnoci polskiego rybo堯wstwa morskiego, rybactwa r鏚l鉅owego i przetw鏎stwa ryb,

- poprawa jakoci 篡cia na obszarach zale積ych od rybactwa.

Program Operacyjnego Zr闚nowa穎ny rozw鎩 sektora rybo堯wstwa i nadbrze積ych obszar闚 rybackich 2007-2013 zak豉da realizacj cel闚 strategicznych i podj璚ie dzia豉 w nast瘼uj鉍ych obszarach priorytetowych:

O Priorytetowa 1: rodki na rzecz dostosowania floty rybackiej.

O priorytetowa 2. Akwakultura, rybo堯wstwo r鏚l鉅owe, przetw鏎stwo i obr鏒 produktami rybo堯wstwa i akwakultury.

O Priorytetowa 3: rodki s逝蕨ce wsp鏊nemu interesowi.

O Priorytetowa 4: Zr闚nowa穎ny rozw鎩 obszar闚 zale積ych od rybactwa.

O Priorytetowa 5: Pomoc techniczna.

27.12.2012
Konferencja podsumowuj鉍a drugi rok dzia豉lnoci DLGR

Podczas dwudniowego spotkania w sali konferencyjnej hotelu Lidia w Dar這wie podsumowano dzia豉lno Stowarzyszenia Dar這wskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieci w roku 2012.
W spotkaniu opr鏂z w豉dz DLGR udzia wzi瘭i cz這nkowie komitetu opiniuj鉍ego wnioski o dofinansowanie projekt闚, przedstawiciele komisji rewizyjnej oraz zaproszeni prezesi okolicznych Grup Rybackich. Dzia豉lno komitetu DLGR w roku 2012 zaprezentowa postaci prelekcji multimedialnej S豉womir Herman dyrektor biura zarz鉅u.
W ramach sektora publicznego dzi瘯i dofinansowaniu: kwot 760 tys. z zosta zbudowany parking w Dar堯wku wschodnim przy ul. J. Conrada, sum 78.512 z zakupiono dla portu Dar這wo sprz皻 do likwidacji substancji ropopochodnych, dotacji 280 tys. z Zesp馧 Szk馧 Morskich w Dar這wie zakupi profesjonalny sprz皻 w postaci stanowisk map elektronicznych i stanowisk symulatora mechanicznego, samorz鉅 dar這wski otrzyma 1 milion z z przeznaczeniem na budow nowej sali gimnastycznej w Zespole Szk馧 im. S. 疾romskiego, dar這wskie Muzeum dostanie 256.730 z na zorganizowanie wystawy pn. Dirlov, Rugenwalde Dar這wo miasto nad Ba速ykiem.
W ramach sektora prywatnego w trakcie opiniowania jest dofinansowanie z DLGR kilkunastu projekt闚 dar這wskich przedsi瑿iorc闚, kt鏎ych lista znajduje si na stronach internetowych Stowarzyszenia. Dotycz one m.in.: remont闚, adaptacji i doposa瞠nia kutr闚, doposa瞠nia stoczni remontowej, zakupu systemu informatycznego, nabycia urz鉅ze mechaniki samochodowej, zagospodarowania teren闚 rekreacyjno wypoczynkowych, zakupu 這dzi, kupna ch這dni itp. W podobnym stopniu co Dar這wo korzystaj pozosta貫 samorz鉅y i prywatni przedsi瑿iorcy z teren闚 po這穎nych w obszarze dzia豉nia DLGR Podczas spotkania konstruktywnie dyskutowano nad zmianami w regulaminie organizacyjnym pracy komitetu oraz nad kryteriami wyboru projekt闚.

r鏚這: darlowo.pl 

19.12.2012
Pierwszy Jarmark wi靖eczny w Polanowie

W tym roku, po raz pierwszy Burmistrz Polanowa i Polanowski Orodek Kultury i Sportu przy wsparciu Dar這wskiej Lokalnej Grupy Rybackiej wsp鏊nie zorganizowali Jarmark wi靖eczny na Rynku Miejskim w Polanowie. Impreza cieszy豉 si ogromnym zainteresowaniem mieszka鎍闚.
[...]
Dar這wska Lokalna Grupa Rybacka uruchomi豉 stoisko, przy kt鏎ym dzieci, z pomoc wolontariuszy malowa造 bombki. Mo積a by這 zabra je do domu i zawiesi na w豉snej choince, rozdawane by造 r闚nie wr鏚 uczestnik闚 imprezy jako wi靖eczny upominek.
Ponadto DLGR przygotowa豉 degustacj potraw rybnych, uczestnicy Jarmarku mogli spr鏏owa smakowitych da oraz zupy rybnej.
Oczywicie nie mog這 zabrakn寞 w. Miko豉ja, kt鏎y cz瘰towa dzieci s這dyczami. Wszystko odby這 si w blasku kolorowej, migaj鉍ej wiate趾ami choinki.
W czasie Jarmarku uroczycie wr璚zono nagrody w konkursie plastycznym na Szopk Bo穎narodzeniow, kt鏎e ufundowa豉 DLGR i POKiS. Nagrody wr璚zyli p. S豉womir Herman, dyrektor DLGR oraz Burmistrz Grzegorz Lipski, W-ce Prezes DLGR.
r鏚這: www.pokis.polanow.pl


18.12.2012
Nowy nab鏎 wniosk闚 w DLGR

Zarz鉅 Wojew鏚ztwa Zachodniopomorskiego
informuje o mo磧iwoci sk豉dania za porednictwem
Dar這wskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieci

wniosk闚 o przyznanie pomocy w ramach rodka 4.1. "Rozw鎩 obszar闚 zale積ych od rybactwa" na operacje polegaj鉍e na Wzmocnieniu konkurencyjnoci i utrzymaniu atrakcyjnoci obszar闚 zale積ych od rybactwa obj皻ych osi priorytetow 4 Zr闚nowa穎ny rozw鎩 obszar闚 zale積ych od rybactwa, zawart w programie operacyjnym Zr闚nowa穎ny rozw鎩 sektora rybo堯wstwa i nadbrze積ych obszar闚 rybackich 2007-2013" wi璚ej

17.12.2012
Dar這wska Laponia w. Miko豉ja

W Dar這wie po raz czwarty zorganizowano Dar這wsk Laponi w. Miko豉ja... wi靖eczny festyn dla dzieci. Wyj靖kowo tej imprezy jest te taka, 瞠 przygotowuje j ponad 500 wolontariuszy pod kierownictwem Dar這wskiego Centrum Wolontariatu.

Jednym ze sponsor闚 imprezy by豉 Dar這wska Lokalna Grupa Rybacka, kt鏎a ufundowa豉 s這dycze i nagrody. Na stoisku DLGR dzieci mog造 w豉snor璚znie pomalowa bombki, kt鏎e otrzymywa造 w prezencie.10.12.2012
Mistrzostwa Powiatu S豉wie雟kiego w szachach

W sobot, 8 grudnia w S豉wie雟kim Domu Kultury odby造 si XIV Mistrzostwa Powiatu S豉wie雟kiego w Szachach. W tegorocznym turnieju, mimo niesprzyjaj鉍ej aury, udzia wzi窸o a 26 zawodnik闚 z ca貫go Pomorza. Celem imprezy, opr鏂z rzecz jasna wy這nienia mistrz闚 powiatu, by豉 popularyzacja kr鏊ewskiej gry wr鏚 dzieci i m這dzie篡. Na zwyci瞛c闚 czeka puchar Starosty S豉wie雟kiego oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Dar這wsk Lokaln Grup Ryback oraz Gmin Postomino. Po wielu ciekawych partiach wy這niono zwyci瞛c闚, cho kolejno na podium, zar闚no wr鏚 junior闚 jak i senior闚, by豉 spraw otwart do samego ko鎍a. Wr鏚 junior闚 triumfowa Przemys豉w Pastuszek (S豉wno - 8 pkt), przed Dawidem Piekarskim (S豉wsko 7 pkt) i Bart這miejem We軟i雟kim (S豉wno 7 pkt). W kategorii senior闚 bezkonkurencyjnym okaza si wsp馧organizator imprezy Zbigniew Mielczarski (S豉wno, 7,5 pkt) przed Damianem Wirkusem (Drety 7 pkt) i J霩efem Szarmiakiem (Koszalin 7 pkt).

 

05.12.2012
Dar這wska Laponia wi皻ego Miko豉ja

Zapraszamy wszystkie dzieci do malowania bombek z Dar這wsk Lokaln Grup Ryback. Dar這wo, 9 grudnia, godz. 13.00.

07.12.2012
Wizyta zaprzyjanionej grupy rybackiej z Bu豉garii

7 grudnia w Dar這wie goci豉 delegacja z lokalnej grupy rybackiej z po逝dniowej Bu貪arii. W trakcie kilkugodzinnego pobytu gocie z ba趾an闚 zwiedzili zamek i przespacerowali si po star闚ce. G堯wnym punktem wizytu by這 obejrzenie portu rybackiego. Bu貪arzy przygl鉅ali si pracy rybak闚 na nabrze簑, z zaciekawieniem ogl鉅ali ba速yckie ryby i posmakowali kabanos闚 z 這sosia. Zobaczyli r闚nie budow nowego basenu rybackiego i inne inwestycje finansowane z unijnego funduszu rybackiego. Wczeniej gocie z po逝dnia Europy zwizytowali hodowle pstr鉚闚 Anny i ㄆkasza Skowro雟kich w Lejkowie i Zielenicy w gminie Malechowo, kt鏎e zosta造 zmodernizowane z udzia貫m dotacji otrzymanej za porednictwem Dar這wskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. Na terenie tej gminy obejrzeli te nowoczesn oczyszczalni ciek闚 sfinansowan w ramach realizacji strategii DLGR.

Lokalna grupa rybacka, kt鏎 reprezentowa豉 omioosobowa delegacja, obejmuje 3 g鏎skie gminy na po逝dniu Bu貪arii, w pobli簑 granicy z Grecj. Tamtejsi rybacy zajmuj si g堯wnie hodowl pstr鉚闚 t璚zowych. S one hodowane jednak inaczej ni w Polsce. Rosn w olbrzymich sadzach zanurzonych w g喚bokich przep造wowych g鏎skich jeziorach. Ten spos鏏 hodowli przypomina norweskie akwakultury 這sosiowe. Gocie z Bu貪arii byli bardzo zadowoleni z pobytu na terenie DLGR i wyrazili ch耩 powt鏎nego przyjazdu nad Ba速yk, tym razem latem.
05.12.2012
Badanie dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Szanowni Pa雟two,

Firma badawcza Agrotec Polska Sp. z o.o. realizuje na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt badawczy "Wie czy globalna wioska?" Celem badania jest diagnoza kompetencji komunikacyjnych mieszka鎍闚 obszar闚 wiejskich w kontekcie potrzeb budowania kapita逝 spo貫cznego wiejskich spo貫cznoci. W ramach badania dokonana zostanie ocena mo磧iwoci wykorzystania nowych medi闚 w budowaniu otwartych oraz przejrzystych sieci relacji spo貫cznych na obszarach wiejskich. Uzasadnieniem badania s specyficzne potrzeby komunikacyjne mieszka鎍闚 wsi polegaj鉍e na silnym zagro瞠niu wykluczeniem cyfrowym tej grupy, b璠鉍ej zarazem t czci spo貫cze雟twa polskiego, kt鏎a w najwi瘯szym stopniu mo瞠 skorzysta w wyniku zmian technologii komunikacyjnych i funkcji spo貫cznych medi闚. Na cele realizacji projektu uruchomiony zosta specjalny blog ( http://wiesczyglobalnawioska.pl ).

Zach璚amy Pa雟twa do wzi璚ia udzia逝 w badaniu i wypowiedzenia si swojego zdania na temat kompetencji komunikacyjnych mieszka鎍闚 teren闚 wiejskich. Na blogu badania dost瘼nym pod adresem http://wiesczyglobalnawioska.pl swoj wypowied mo瞠 zamieci ka盥y, kto ma co ciekawego do powiedzenia.

G堯w do mylenia nigdy za wiele!


Zesp馧 badawczy Agrotec Polska Sp. z o.o.

04.12.2012
Konferencja w Dwirzynie
- prezentacje do pobrania

Pobierz prezentacje

03.12.2012
Symulator i elektroniczne mapy dla Szko造 Morskiej za pieni鉅ze z DLGR

We wtorek 27 listopada Starosta S豉wie雟ki Wojciech Winiowski i cz這nek Zarz鉅u powiatu Krzysztof Walk闚 w Urz璠zie Marsza趾owskim w Szczecinie podpisali umow o dofinansowanie operacji pn. Laboratoria mechaniczne i nawigacyjne jako ko這 zainteresowa m這dzie篡 w Zespole Szk馧 Morskich w Dar這wie" realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Zr闚nowa穎ny rozw鎩 sektora rybo堯wstwa i nadbrze積ych obszar闚 rybackich 2007-2013".
Dotacja zosta豉 przyznana w ramach realizacji strategii rozwoju obszar闚 rybackich z bud瞠tu Dar這wskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. W ramach operacji planowana jest organizacja zaj耩 dodatkowych dla uczni闚 Zespo逝 Szk鏊 Morskich w Dar這wie. G堯wnym celem zaj耩 b璠zie rozbudzenie aspiracji edukacyjnych i podniesienie wynik闚 nauczania. Zaj璚ia wzbogac ofert edukacyjn szko造 co przyczyni si do wi瘯szego zainteresowania nauk w plac闚ce na kierunkach zwi頊anych z morzem. Innowacyjno zaj耩 b璠zie polega豉 na cis造m skorelowaniu treci zaj耩 lekcyjnych z zakresem zaj耩 pozalekcyjnych. Chc鉍 w znacz鉍y spos鏏 podnie efektywno i atrakcyjno zaj耩 w ramach operacji planowany jest zakup profesjonalnego sprz皻u w postaci stanowisk map elektronicznych i stanowisk symulatora mechanicznego. Ca趾owity koszt operacji wynosi 280 tys. z這tych.

28.11.2012
Nadzwyczajne Walne Zebranie Cz這nk闚 DLGR

26 listpada w hotelu Lidia w Dar堯wku odby這 si Nadzwyczajne Walne Zebranie Cz這nk闚 Dar這wskiej Lokalnej Grupy Rybackiej podsumowuj鉍e rok 2012. Cz這nkowie zebrani na Walnym Walnym Zebraniu zmienili Statut Stowarzyszenia, przyj瘭i Regulaminy Pracy Zarz鉅u i Komisji Rewizyjnej oraz wybrali Rados豉wa Nowakowskiego (na zdj璚iu poni瞠j) na cz這nka Komitetu DLGR. Rados豉w Nowakowski jest d逝goletnim pracownikiem samorz鉅owym - obecnie jest Sekretarzem Gminy Malechowo. Po zasadniczej czci zebrania zaprezentowana by豉 obszerna prezentacja podsumowuj鉍a osi鉚ni璚ia DLGR oraz stan realizacji dofinansowanych projekt闚.28.11.2012

Konferencja w Dwirzynie

22-23 listopada 2012r. w Dwirzynie w Hotelu Senator odby豉 si Konferencja zorganizowana przez Urz鉅 Marsza趾owski Wojew鏚ztwa Zachodniopomorskiego - podsumowuj鉍a dzia豉lno lokalnych grup rybackich w wojew鏚ztwie zachodniopomorskim. Dar這wsk Lokaln Grup Ryback reprezentowali: Prezes Arkadiusz Klimowicz, Cz這nkowie Komitetu: S豉womir Olszewski i Kazimierz Wojnicz oraz pracownicy biura: S豉womir Herman, Anna Ba鎥owska i Rafa Radzikowski. Program konferencji"

  1. Stan wdra瘸nia osi 4 PO RYBY 2007-2013 w Polsce,
  2. Stan wdra瘸nia osi 4 PO RYBY 2007-2013 w Wojew鏚ztwie Zachodniopomorskim,
  3. Prezentacja osi鉚ni耩 LGR we wdra瘸niu LSROR,
  4. Przedstawiciel MRiRW- wnioski z przeprowadzonych kontroli wdra積ia osi 4 PO RYBY 2007-2013,
  5. Najcz瘰tsze problemy spotykane podczas oceny wniosk闚 o dofinansowanie,
  6. Najcz瘰tsze problemy spotykane podczas oceny wniosk闚 o p豉tno,
  7. Wprowadzenie do rozpocz璚ia bada nad tradycyjnym, rybactwem r鏚l鉅owym na Pomorzu Zachodnim po 1945 r.26.11.2012
Walne Zebranie Cz這nk闚 - 26. listopada 2012 r.

W dniu 26 listopada o godzinie 11.00, w Hotelu "Lidia" w Dar堯wku odb璠zie si Nadzwyczejne Walne Zebranie Cz這nk闚 Dar這wskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. Poni瞠j znajduja si materia造 dotycz鉍e NWZC - do pobrania.

Materia造 dotycz鉍e Walnego Zebrania - do pobrania

05.11.2012
Szwecja - wizyta robocza grup rybackich w Simrishamn

W dniu 26 padziernika 2012 roku cztery zachodniopomorskie grupy rybackie goci造 z wizyt w Simerishamn - Szwecja.

Sprawozdanie z wizyty - pobierz


16.10.2012
Pozna - "Smaki Region闚" - nasze stoisko

W dniach 06-09.10.2012r. w Poznaniu odby造 si targi - Polagra "Smaki Region闚". W hali 8a rostawi造 si stoiska z wszystkich region闚 Polski. Nasze wojew鏚ztwo reprezentowa造 prawie wszystkie Lokalne Grupy Rybackie wraz z wystawcami. Jan Krawczuk Cz這nek Zarz鉅u Wojew鏚ztwa Zachodniopomorskiego odebra dla Urz璠u Marsza趾owskiego Wojew鏚ztwa Zachodniopomorskiego - laureata konkursu Najciekawsza prezentacja regionu na Targach Smaki Region闚 2012 dyplom i puchar od Stanis豉wa Kalemby Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jak podkreli Minister to szczeg鏊ne wyr騜nienie przyznane zosta這 Urz璠owi za atrakcyjn form promocji regionu, produkt闚 tradycyjnych i dziedzictwa kulturowego. Dar這wska Lokalna Grupa Rybacka reprezentowana by豉 przez S豉womira Hermana - dyrektora biura DLGR.16.10.2012
Konferencja w Ministerstwie Rolnictwa

27 -28 wrzesnia odby豉 si konferencja w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. G堯wnym celem spotkania by這 zainicjowanie szerokiej debaty dotycz鉍ego "Rozwoju kierowanego przez lokaln spo貫czno" w nowej perspektywie finansowej na lata 2014 -2020. Drugi dzie obrad powi璚ony by om闚ieniu bie蕨cych spraw zwi頊anych z procesem wdra瘸nia osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013. DLGR reprezentowa Prezes Arkadiusz Klimowicz. Poni瞠j do pobrania prezentacje z konferencji.

Prezentacje z konferencji w MRiRW - do pobrania


24.09.2012
Borne - Sulinowo - konferencja Zachodniopomorskiej Sieci Lokalnych Grup Rybackich

W dniach 13 - 14 wrzenia w Bornem Sulinowie odby豉 sie konferencja podsumowuj鉍a p馧 roku istnienia Zachodniopomorskiej Sieci Lokalnych Grup Rybackich. DLGR reprezentowali wiceprezesi Grzegorz Lipski i Wojciech Stefanowski oraz pracwonicy biura S豉womir Herman i Anna Ba鎥owska.

Prezentacje z konferencji - do pobrania

20.09.2012

Inwestycje w Malechowie cz. II - Odbi鏎 zmodernizowanej oczyszczalni

12 wrzenia br. dokonano odbioru kompleksowo zmodernizowanej i rozbudowanej oczyszczalni ciek闚. Inwestycja zosta豉 dofinansowana w kwocie 840 tys z ze rodk闚 Dar這wskiej Lokalnej Grupy Rybackiej.

W ramach modernizacji wyremontowano cz biologiczn - staw wierzbowy oraz staw trzcinowy. Oczyszczanie mechaniczne ciek闚 odbywa si po remoncie w nowowybudowanym osadniku Imhoffa a tak瞠 w mikrosicie. Na terenie oczyszczalni, do kt鏎ej pod章czone s 2 wsie Malechowo i Gorzyca, powsta這 tak瞠 nowe pomieszczenie socjalne dla pracownik闚, ca造 teren ogrodzono i pod章czono energi elektryczn wraz z owietleniem. Oczyszczalnia mo瞠 odprowadzi 130m szeciennych ciek闚 na dob a w sytuacji wzmo穎nych opad闚 nawet 500m szeciennych na dob.


19.09.2012
Do篡nki w Ostrowcu - Gmina Malechowo

8 wrzenia, w Ostrowcu odby造 si do篡nki zorganizowane przez Gmin Malechowo. Dar這wska Lokalna Grupa Rybacka wystawi豉 na imprezie swoje stoisko. W firmowym namiocie pracownicy DLGR bezp豉tnie serwowali ciep造 posi貫k - bigos i zup krzepk.19.09.2012
DLGR - Inwestycje w Malechowie cz. I

11 sierpnia odby這 si uroczyste otwarcie du瞠go sklepu sieci "Dobry Wyb鏎" wNiemicy - gmina Malechowo. Inwestycja Pa雟twa Ma貪orzaty i Krzysztofa Struzik闚 dofinansowana zosta豉 w kwocie 200 tys z ze rodk闚 Dar這wskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. W uroczystoci uczestniczy Cz這nek Zarz鉅u Wojew鏚ztwa Zachodniopomorskiego Jan Krawczuk, W鎩t Gminy Malechowo Jan Szlufik - wiceprezes DLGR oraz Przewodnicz鉍y Rady Powiatu w S豉wnie Wojciech Stefanowski - wiceprezes DLGR.


 

03.09.2012
Zako鎍zono ocen OP1 - Wzmocnienie konkurencyjnoci... dla podmiot闚 sektora publicznego

Lista rankingowa OP1 - pobierz

20.08.2012
Umowa na dofinansowanie rozbudowy sali sportowej w Zespole Szk馧 im. S. 疾romskiego w Dar這wie podpisana.

20 sierpnia w Urz璠zie Marsza趾owskim Wojew鏚ztwa Zachodniopomorskiego podpisana zosta豉 umowa na dofinansowanie rozbudowy sali sportowej w Zespole Szk馧 im. 疾romskiego w Dar這wie. Miasto Dar這wo reprezentowa Burmistrz Arkadiusz Klimowicz, natomiast Wojew鏚ztwo Zachodniopomorskie Jaros豉w Rzepa - Dyrektor Wydzia逝 Rolnictwa i Rybactwa. Warto kosztorysowa inwestycji to 2 miliony z這tych, z czego 1 milion b璠zie pochodzi ze rodk闚 Dar這wskiej Lokalnej Grupy Rybackiej.

 

18.08.2012
Posiedzenie Komitetu DLGR

27 sierpnia 2012 roku (poniedzia貫k), godz. 14.00 odb璠zie si posiedzenie Komitetu DLGR. Tematem posiedzenie b璠zie ocena wniosk闚 OP1 - wzmocnienie konkurencyjnoci i utrzymanie atrakcyjnoci obszar闚 zale積ych od rybactwa - sektor publiczny.

11.08.2012
Ostateczna lista rankingowa po odwo豉niach - OP3 - Podnoszenie wartoci produkt闚 rybactwa, rozw鎩 us逝g...

8 sierpnia Komitet DLGR rozpatrzy odwo豉nia z OP3 - Podnoszenie wartoci produkt闚 rybactwa, rozw鎩 us逝g na rzecz spo貫cznoci zamieszkuj鉍ej obszary zale積e od rybactwa. Poni瞠j znajduje si ostateczna lista rankingowa.

Lista OP3 - po odwo豉niach - pobierz

05.08.2012
Zako鎍zy si nab鏎 OP1 - Wzmocnienie konkurencyjnoci... dla sektora publicznego

Lista z這zonych wniosk闚 OP1 - pobierz

03.08.2012
Komitet DLGR po raz kolejny rozpatrzy odwo豉nia

8 sierpnia 2012 roku o godzinie 16.00 odb璠zie si posiedzenie Komitetu DLGR na kt鏎ym rozpatrzone zostan odwo豉nia od uchwa Komitetu. .

02.08.2012
Lista rankingowa OP2 - restrukturyzacja lub reorientacja dzia豉lnoci gospodarczej... - po rozpatrzeniu odwo豉 w dniu 01.08.2012

Lista rankingowa OP2 po odwo豉niach - pobierz

01.08.2012
Lista rankingowa OP4 - Ochrona rodowiska lub dziedzictwa przyrodniczego...

Lista rankingowa OP4 - pobierz

30.07.2012
Lista rankingowa OP3 - Podnoszenie wartoci produkt闚 rybactwa

Lista rankingowa OP3 - pobierz

29.07.2012
Komitet DLGR rozpatrzy odwo豉nia

1 sierpnia 2012 roku o godzinie 14.00 odb璠zie si posiedzenie Komitetu DLGR na kt鏎ym rozpatrzone zostan odwo豉nia od uchwa Komitetu.

20.07.2012
Zako鎍zono ocen OP2 - Restrukturyzacja i reorientacja dzia豉lnoci...

Komitet DLGR na posiedzeniu 19 lipca podj像 uchwa造 dotycz鉍e wybrania lub nie wybrania do dofinansowania operacji OP2 - Restrukturyzacja lub reorientacja dzia豉lnoci gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia os鏏 maj鉍ych prac zwi頊an z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem - sektor gospodarczy i spo貫czny. Lista rankingowa do pobrania poni瞠j. Uchwa造 podj皻e przez Komitet nie s ostateczne, przys逝guje od nich odwo豉nie.

Lista Rankigowa OP2 - pobierz


15.07.2012

Kolejne posiedzenia Komitetu DLGR

23 lipca 2012 r, godz 14.00
25 lipca 2012 r, godz 14.00

Na posiedzeniach zako鎍zone zostanie ocenianie wniosk闚 z OP3 Podnoszenie wartoci.. , oceniane b璠 wniosku z OP4 Ochrona rodowiska... oraz rozpatrywane b璠 ewentualne odwo豉nia.

10.07.2012
Posiedzenia Komitetu DLGR

Posiedzenia Komitetu Dar這wskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w dorzeczu Wieprzy Grabowej i Unieci oceniaj鉍e wnioski o dofinansowanie z這穎ne w naborach ko鎍z鉍ych si 26 i 29 czerwca 2012 roku odb璠 si w dniach:

12 lipca 2012 r, godz 15.00
13 lipca 2012 r, godz 14.00
17 lipca 2012 r, godz 14.00
18 lipca 2012 r, godz 14.00
19 lipca 2012 r, godz 14.00

10.07.2012
Zako鎍zony nab鏎 wniosk闚 - ochrona rodowiska.

6 lipca zako鎍zy si kolejny nab鏎 wniosk闚.

Zakres IV. Ochrona rodowiska lub dziedzictwa przyrodniczego... dla podmiot闚 gospodarczych i spo貫cznych
Z這穎no 5 wniosk闚 na 章czn kwot dofinansowania:
1 585 731,07
Limit: 2 167 235,43

lista z這穎nych wniosk闚 OP4

02.07.2012
Zako鎍zone nabory wniosk闚 w dw鏂h konkursach.

Zako鎍zy造 si ju nabory wniosk闚 w dw鏂h z czterech og這szonych konkurs闚. Z這穎no redkordow liczb 章cznie 93 wniosk闚 na kwot ponad 17 mln z這tych:

Zakres II. Sektor spo喚czny i gospodarczy: Restrukturyzacja lub reorientacja dzia豉lnoci gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia...:
Z這穎no 22 wnioski na 章czn kwot dofinansowania: 5 708 176,98
Limit: 4 148 990,58

Zakres III Podnoszenie wartoci prodeukt闚 rybactwa, rozw鎩 us逝g na recz spo貫cznoci zamieszkuj鉍ej obszary zale積e od rybactwa:
Z這穎no 71 wniosk闚 na 章czn kwot dofinansowania: 11 455 408,57
Limit: 2 162 126,30

Wci嘀 trwaj nabory wniosk闚 z zakresu IV - Ochrona rodowiska... dla sektora spo貫cznego i gospodarczego oraz Zakres I - Wzmocnienie konkurencyjnoci... dla sektora publicznego.

Lista z這穎nych wniosk闚 - Zakres II - Restrukturyzacja lub reorientacja dzia豉lnoci...

Lista z這穎nych wniosk闚 - Zakres III - Podnoszenie wartoci produkt闚 rybactwa...

02.07.2012
Posiedzenia Komitetu DLGR

Posiedzenia Komitetu Dar這wskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w dorzeczu Wieprzy Grabowej i Unieci oceniaj鉍e wnioski o dofinansowanie z這穎ne w naborach ko鎍z鉍ych si 26 i 29 czerwca 2012 roku odb璠 si w dniach:

9 lipca 2012 roku, godz. 14.00
12 lipca 2012 roku, godz. 15.00
13 lipca 2012 roku, godz 14.00

Wszystkie posiedzenia odb璠 si w siedzibie DLGR, przy ulicy Tynieckiego 2, II pi皻ro, sala konferencyjna

23.06.2012
Sprawozdawcze Zwyczajne Walne Zebranie Cz這nk闚 Dar這wskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w dorzeczu Wieprzy Grabowej i Unieci.

20 czerwca w Kinie "Bajka" w Dar這wie odby這 si Sprawozdawcze Walne Zebranie Cz這nk闚 DLGR. Zebranie rozpocz窸o si od mi貫go akcentu; Burmistrz Dar這wa i jednoczenie Prezes DLGR Arkadiusz Klimowicz uhonorowa medalem z okazji 700-lecia Dar這wa by造ch prezes闚 Stowarzyszenia; Kazimierza Wojnicza i ㄆkasza Skowro雟kiego oraz Przewodnicz鉍ego Komitetu - Jana G鏎skiego. Nast瘼nie Arkadiusz Klimowicz przedstawi obszern prezentacj dotycz鉍 dzia豉lnoci Zarz鉅u DLGR. W dalszej kolejnoci przewodnicz鉍a Komisji Rewizyjnej Pani Karolina Wojciechowska przedstawi豉 sprawozdania z dzia豉lnoci Komisji oraz sprawozdanie finansowe za rok 2011. Uchwa豉mi Walnego Zebrania Cz這nk闚 przyj皻o sprawozdania z dzia豉lnoci Zarz鉅u, Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdanie finansowe za rok 2011, udzielono r闚nie absolutorium wszystkim cz這nkom Zarz鉅u. Obok wspomnianych wczeniej uchwa zosta造 podj皻e r闚nie niezwykle istotne dla DLGR uchwa造 dotycz鉍e zmiany statutu, ustalenia wysokoci sk豉dek cz這nkowskich oraz zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju Obszar闚 Rybackich. Zmieni si r闚nie sk豉d Komitetu DLGR - nowym cz這nkiem zosta Miros豉w Kachnicz, w miejsce ustepuj鉍ego Janusza Nyka. Obaj Panowie reprezentuj PZW Okr璕 Koszalin. Po czci oficjalnej wszyscy cz這nkowie Stowarzyszenia zaproszeni zostali na pocz瘰tunek.

DOKUMENTY - WALNE ZEBRANIE CZΜNK紟 20.06.2012 - do pobrania
20.06.2012
Posiedzenie Zarz鉅u w Sianowie

We wtorek 22 maja odby這 si posiedzenie Zarz鉅u Dar這wskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. Gospodarzem, tym razem, by Maciej Berlicki - Burmistrz Gminy i Miasta Sian闚 oraz Cz這nek Zarz鉅u DLGR. Przed przejciem do oficjalnego porz鉅ku obrad odby豉 si mi豉 uroczysto. Burmistrz Maciej Berlicki wr璚zy Prezesowi Arkadiuszowi Klimowiczowi - Burmistrzowi Dar這wa prezent z okazji 700 lecia drugiej lokacji Dar這wa. Nast瘼nie Arkadiusz Klimowicz uhonorowa ka盥ego z obecnych Cz這nk闚 Zarz鉅u pami靖kowym medalem wydanym z tej okazji. Dalsza cz obrad mia豉 ju charakter czysto merytoryczny. Najwa積iejszym punktem by這 podj璚ie uchwa造 w sprawie zwo豉nia Zwyczajnego Sprawozdawczego Walnego Zebrania Cz這nk闚 DLGR. Termin ustalony zosta na 20 czerwca, godz 11.00. Po wyczerpaniu porz鉅ku obrad Maciej Berlicki zaprosi wszystkich na spacer do Parku Miejskego, w kt鏎ym trwa realizacja operacji pn. "Rewitalizacja przyrodnicza i techniczna Parku Miejskiego", dofinansowanej w kwocie ponad 600 tys. ze rodk闚 Dar這wskiej Lokalnej Gupy Rybackiej.28.05.2012
Nab鏎 wniosk闚 dla sektora publicznego

Zarz鉅 Wojew鏚ztwa Zachodniopomorskiego

informuje o mo磧iwoci sk豉dania za porednictwem

Dar這wskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieci

wniosk闚 o przyznanie pomocy w ramach rodka 4.1. "Rozw鎩 obszar闚 zale積ych od rybactwa" na operacje polegaj鉍e na Wzmocnieniu konkurencyjnoci i utrzymaniu atrakcyjnoci obszar闚 zale積ych od rybactwa obj皻ych osi priorytetow 4 Zr闚nowa穎ny rozw鎩 obszar闚 zale積ych od rybactwa, zawart
w programie operacyjnym Zr闚nowa穎ny rozw鎩 sektora rybo堯wstwa i nadbrze積ych obszar闚 rybackich 2007-2013"

Termin sk豉dania wniosk闚:

od 29 czerwca 2012 r. do 03 sierpnia 2012 r. wi璚ej

27.04.2012
Nab鏎 wniosk闚 - ochrona rodowiska

Zarz鉅 Wojew鏚ztwa Zachodniopomorskiego informuje o mo磧iwoci sk豉dania za porednictwem Stowarzyszenia Dar這wska Lokalna Grupa Rybacka w dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieci :

wniosk闚 o przyznanie pomocy w ramach rodka 4.1. "Rozw鎩 obszar闚 zale積ych od rybactwa" na operacje polegaj鉍e na Ochronie rodowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zale積ych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjnoci lub przywr鏂enia potencja逝 produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku kl瘰ki 篡wio這wej obj皻ych osi priorytetow 4 Zr闚nowa穎ny rozw鎩 obszar闚 zale積ych od rybactwa, zawart w programie operacyjnym Zr闚nowa穎ny rozw鎩 sektora rybo堯wstwa i nadbrze積ych obszar闚 rybackich 2007-2013"

Termin sk豉dania wniosk闚:
od 04 czerwca 2012r. do 06 lipca 2012r. wi璚ej


07.05.2012
Otwarte Zawody P造wackie dla Dzieci i M這dzie篡

W pi靖ek, 18 W dniach 14 i 15 maja odby造 si Otwarte Zawody P造wackie dla dzieci i M這dzie篡. Organizatorami byli: Dar這wska Lokalna Grupa Rybacka, Miele雟ka Lokalna Grup Rybacka, PUKS Neon oraz Park Wodny "Jan". W zawodach udzia wzi窸o udzia prawie 300 os鏏 - zwodnik闚, trener闚, opiekun闚 i rodzic闚. Uroczystej dekoracji zawodnik闚 dokonali Prezes DLGR - Arkadiusz Klimowicz, prezes MLGR Krzysztof Szpakiewicz.. Zawody zako鎍zy造 si konferenc podsumowuj鉍 wsp馧prac DLGR oraz MLGR przy udziale wielu znakomitych goci. Prezentacje z konferencji do pobrania poni瞠j.


PREZENTACJA DLGR .....................................................................PREZENTACJA MLGR
09.05.2012
Szkolenie dla beneficjent闚

W pi靖ek, 18 maja o godzinie 12.w siedzibie Dar這wskiej Lokalnej Grupy Rybackiej, przy ulicy Tynieckiego 2 ( II pi皻ro - sala konferencyjna ) odb璠zie si szkolenie dla wnioskodawc闚, chc鉍ych uzyska bli窺ze informacje o mo磧iwociach otrzymania dofinansowania z Dar這wskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. Szkolenie jest bezp豉tne. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

04.05.2012
Nowa myjnia w Dar這wie z pieni璠zy DLGR

Przy ulicy D鉉rowskiego w Dar這wie w pe軟i zaawansowane s prace przy budowie nowej myjni samochodowej, Operacja dofinansowana b璠zie z Dar這wskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. Inwestorem jest Zdzis豉w Maruszczyk.

Nazwa operacji: Budowa bezdotykowej myjni samochodowej w miejscowoci Dar這wo
Kwota dofinansowania: 170 000,00z
Miejsce realizacji: Dar這wo


 

14.04.2012
Rekordowe pieni鉅ze dla rybak闚 - ju w maju

Ju 17 maja rozpocznie si nab鏎 wniosk闚 dla szeroko rozumianego sektora rybackiego, na wsparcie operacji polegaj鉍ych na "restrukturyzacji lub reorientacji dzia豉lnoci gospodarczej lub dywersyfikacji zatrudnienia os鏏 maj鉍ych prac zwi頊an z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem". Dar這wska Lokalna Grupa Rybacka przeznaczy豉 w tym roku, na wy瞠j wspomniane operacje, rekordow kwot ponad 4 mln z. Maksymalna warto dofinansowania, o kt鏎 mo積a si ubiega, to a 450 tys z. Z pomocy skorzysta mog r闚nie osoby, kt鏎e nie s ju zwi頊ane z sektorem rybackim, a by造 z nim zwi頊ane w przesz這ci. Nab鏎 zako鎍zy si 26 czerwca. W ubieg造m roku nab鏎 "dla rybak闚" zamkn像 si w kwocie 1,7 mln - wszystkie wnioski, kt鏎e uznano za zgodne ze strategi, zosta造 przez Komitet DLGR wybrane do finansowania. Jedn z os鏏, kt鏎e w ubie這rocznym naborze z這zy造 wniosek z zakresu "restrukturyzacja i reorientacja dzia豉lnoc gospodarczej..." i podpisa造 ju umow o dofinansowanie z Urz璠em Marsza趾owskim jest armator - Pan Adrian Meger.

Nazwa operacji: Dywersyfikacja dzia豉lnoci armatora Adrian Meger poprzez budow domk闚 letniskowych wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowoci Rusko
Kwota dofinansowania: 160 751,18 z
Miejsce realizacji: Rusko, Gmina Dar這wo


Adrian Meger - sk豉daj鉍y wniosek.......................................................MIejsce realizacji operacji (Rusko)
w biurze DLGR (sierpie 2011)


wizualizacja budowanych domk闚

10.04. 2012 r.
Nowe nabory wniosk闚

I Zarz鉅 Wojew鏚ztwa Zachodniopomorskiego informuje o mo磧iwoci sk豉dania za porednictwem Stowarzyszenia Dar這wska Lokalna Grupa Rybacka w dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieci :

wniosk闚 o przyznanie pomocy w ramach rodka 4.1. "Rozw鎩 obszar闚 zale積ych od rybactwa" na operacje polegaj鉍e na Podnoszeniu wartoci produkt闚 rybactwa, rozwoju us逝g na rzecz spo貫cznoci zamieszkuj鉍ej obszary zale積e od rybactwa obj皻ych osi priorytetow 4 Zr闚nowa穎ny rozw鎩 obszar闚 zale積ych od rybactwa, zawart w programie operacyjnym Zr闚nowa穎ny rozw鎩 sektora rybo堯wstwa i nadbrze積ych obszar闚 rybackich 2007-2013" wi璚ej

II Zarz鉅 Wojew鏚ztwa Zachodniopomorskiego informuje o mo磧iwoci sk豉dania za porednictwem Stowarzyszenia Dar這wska Lokalna Grupa Rybacka w dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieci :

wniosk闚 o przyznanie pomocy w ramach rodka 4.1. "Rozw鎩 obszar闚 zale積ych od rybactwa" na operacje polegaj鉍e na Restrukturyzacji lub reorientacji dzia豉lnoci gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia os鏏 maj鉍ych prac zwi頊an z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem obj皻ych osi priorytetow 4 Zr闚nowa穎ny rozw鎩 obszar闚 zale積ych od rybactwa, zawart w programie operacyjnym Zr闚nowa穎ny rozw鎩 sektora rybo堯wstwa i nadbrze積ych obszar闚 rybackich 2007-2013 wi璚ej

29.03.2012
Komitet DLGR wybra operacje do finansowania

Komitet Dar這wskiej Lokalnej Grupy Rybackiej jednog這nie uzna za zgodne ze strategi wszystkie wnioski z這zone w konkursach zako鎍zonych 27 lutego. R闚noznaczne jest to z wybraniem do finansowania wszystkich operacji, poniewa suma wnioskowanego dofinansowania mieci豉 si w limitach przewidzianych na nab鏎.

28.03.2012
Listy rankingowe

Poni瞠j zamieszczamy listy rankingowe wniosk闚, ocenianych na posiedzeniu Komitetu w dniu 28 marca.

wzmocnienie konkurencyjnoci... (sektor publiczny)
ochrona rodowiska... (sektor spo貫czny i gospodarczy)

20.03.2012
Dar這wska Lokalna Grupa Rybacka - nie tylko Dar這wo - cz.1

To w Dar這wie zrodzi si pomys utworzenia grupy rybackiej i tam te ma swoj siedzib Dar這wska Lokalna Grupa Rybacka; DLGR to jednak nie tylko Dar這wo. Dar這wska Lokalna Grupa Rybacka w dorzeczu Wieprzy Grabowej i Unieci skupia na r闚nych prawach 6 gmin - Gmina S豉wno, Gmina Malechowo, Gmina Dar這wo, Miasto i Gmina Polan闚, Gmina i Miasto Sian闚 oraz Miasto Dar這wo. Przedsi瑿iorcy inwestuj鉍y na terenie wszystkich wymienionych obszar闚 maj szans otrzyma dofinansowanie. Opr鏂z silnej grupy rybak闚 morskich, na terenie DLGR dzia豉 wiele hodowli ryb 這sosiowatych (gminy: Malechowo, Polan闚, S豉wno i Sian闚).
Hodowcy pstr鉚a znaleli w Dar這wskiej Lokalnej Grupie Rybackiej sojusznika w walce z zanieczyszczniem w鏚 poprodukcyjnych. Ostanie nabory wniosk闚 z zakresu "Ochrona rodowiska i dziedzictwa przyrodniczego..." sta造 pod znakiem "mikrosita" - urz鉅zenia oczyszczaj鉍ego wod wyp造waj鉍 z gospodarstw rybackich. Dzi瘯i rodkom finansowym z DLGR i przychylnoci Zachodniopomorskiego Urz璠u Marsza趾owskiego ju wkr鏒ce czysta woda p造n寞 b璠zie z gospodarstw rybackich Janusza Sko造sza, Anny i ㄆkasza Skowro雟kich, Jaros豉wa Dadonia, Kazimierza Kazimierskiego, Czes豉wa Galka oraz J霩efa Wo趾a.

zdj璚ie - mikrosito b瑿nowe .....................................................zdj璚ie - Janusz Sko造sz podpisuj鉍y umow

1 [2] 3 4

 

© 2010-2011 Darłowska Lokalna Grupa Rybacka