nr rachunku bankowego

Bałtycki Bank Spółdzielczy
w Darłowie
23 8566 0003 0112 4260 5000 0001


Drodzy beneficjenci - biuro DLGR bezpłatnie pomaga w wypełnianiu dokumentów rozliczających otrzymana dotację - wniosków o płatność (do pobrania niżej)

wniosek o płatność
instrukcja wypełniania wniosku o płatność


Harmonogram konkursów zaktualizowany 20 marca 2012 r
(poniżej)


20.03.2012
Wiesław Szklany - rybak i armator przebuduje łódź z pieniędzy DLGR

Wiesław Szklany - rybak i armator, podpisał umowę o dofinansowanie przebudowy łodzi Darłowiak II. Inwestycja opiewać będzie na kwotę 502 000 zł z czego 243 000 to dofinansowanie z PO Ryby w ramach realizacji strategii Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w dorzeczu Wieprzy Grabowej i Unieści.
Wiesław Szklany prowadzi działalność związaną z organizacją rejsów wędkarskich i turystycznych w różnej formie od 1995 roku. Kuter DAR 19, którego wnioskodawca jest współwłaścicielem był w Darłowie jedną z pierwszych jednostek wykorzystywanych do wędkarskich połowów morskich.
Według założonej przez armatora koncepcji łódź ma zostać bardzo bezpiecznym, wszechstronnym i w pełni wyposażonym jachtem wędkarskim, zachowującym klasyczny charakter drewnianego kutra rybackiego.
Nowatorskie będzie przystosowanie, w wyniku realizacji operacji, Darłowiaka II do połowów łososia na wędkę metodą trollingu. Tego typu połowy, bardzo popularne w krajach skandynawskich, są nowością na rynku polskim.


20.03.2012
Posiedzenie Komitetu Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w dorzeczu Wieprzy Grabowej i Unieści

Zgodnie z Paragrafem 13 Regulaminu Organizacyjnego Komitetu DLGR informujemy, że dnia 28 marca 2012 roku o godz. 13.00 obradował będzie Komitet DLGR. Tematem obrad będzie ocena wniosków o dofinansowanie złozonych w ostanim naborze.

19.03.2012
Pieniądze z DLGR - głównie dla przedsiębiorców

Do tej pory, z małymi wyjątkami, na naszej stronie prezentowaliśmy projekty realizowane przez sektor publiczny. Tymczasem, ponad 60% środków z Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej to środki dla przedsiębiorców - na rozwój lub podejmowanie działalności gospodarczej.

6 marca, umowę na dofinansowanie projektu pd nazwą Budowa smażalni ryb "Arielka" w Dąbkach, podpisała Pani Edyta Pauba. Jest to jeden z większych projektów sektora gospodarczego, który powstanie w ramach realizacji strategii Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w dorzeczu Wieprzy Grabowej i Unieści. Wartośc dofinansowania wyniosła 157 tys złotych.

 

15.03.2012
Konferencja w Mielnie zorganizowana przez MLGR i DLGR

W dniach 01-03 marca 2012r. w Mielnie odbyła się konferencja zorganizowana przez Mieleńską Lokalną Grupę Rybacką we współpracy z Darłowską Lokalną Grupę Rybacką. Tematem konferencji było podsumowanie dotychczasowego naboru wniosków w ramach PO RYBY 2007-2013. Spośród licznie zaproszonych gości do Mielna przybyli m.in. Senator Piotr Zientarski, Starostowie Koszaliński Roman Szewczyk i Szczecinecki Krzysztof Lis, wójtowie i burmistrzowie. Nieobecny Wiceminister Środowiska i Poseł na Sejm Stanisław Gawłowski skierował do uczestników konferencji list okolicznościowy, odczytany przez senatora Zientarskiego. Konferencja została podzielona na kilka paneli, w których swoje wykłady prezentowali zaproszeni goście, przede wszystkim przedstawiciele lokalnych grup rybackich z obszaru województwa zachodniopomorskiego. Zostały omówione dotychczasowe nabory, stopień wykorzystania alokacji oraz napotkane problemy przy realizacji naborów. W kolejnych panelach pan Jarosław Rzepa, Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, przedstawił uczestnikom prezentację obrazującą stopień wykorzystania środków w skali województwa, natomiast przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pokazał, jakich błędów należy unikać w codziennej pracy Lokalnej Grupy Rybackiej. Z kolei Pan Tomasz Bobin, Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku, wyjaśnił nurtujące rybaków zagadnienia dotyczące przystani w Chłopach i Unieściu. Ciekawe uzupełnienie konferencji stanowiła prelekcja dr Zbigniewa Karnickiego, który zaprezentował możliwości wynikające z nowego Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Natomiast dr Jacek Olszewski-Strzyżewski z Polskiej Izby Turystycznej przedstawił możliwe sposoby prezentacji i reklamy gmin oraz podmiotów gospodarczych w temacie turystyki, a także przedstawił analizę przyszłości rynku turystycznego.
`

15.03.2012
Konferencja lokalnych grup rybackich

12 - 13 marca w Dolinie Charlotty obok Słupska odbyłasię konferencja "Ponadregionalna Współpraca Lokalnych Grup Rybackich" W konferencji uczestniczyli przedstawiciele grup rybackich z województw zachodniopomorskiego i pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, w tym delegacja DLGR. Konferencja dotyczyła między innymi roli lokalnych grup rybackich w nowym okresie programowania

Na zdjęciu (od lewej): Sławomir Herman - Dyrektor Biura DLGR, Kazimierz Plocke - Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Grzegorz Lipski - Burmistrz Polanowa i Wiceprezes DLGR, Wojciech Stefanowski - Wiceprezes DLGR

13.03.2012
Powstanie nowy parking w Darłówku

8 marca, Arkadiusz Klimowicz - Burmistrz Darłowa i jednocześnie Prezes Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w dorzeczu Wieprzy Grabowej i Unieści w imieniu Miasta Darłowo podpisał umowę na dofinansowanie operacji pod nazwą "Przebudowa parkingu przy ulicy Conrada w Darłowie". Dofinansowanie z Darłowskiej Lokalnej wyniesie 760 tys. zł. Samorząd Województwa reprezentował Członek Zarządu - Jan Krawczuk.

03.03.2012
Zakończył się nabór wniosków

27 lutego o godz. 16.00 zakończył się nabór wniosków. Do wykorzystania były środki niewykorzystane w naborach w 2011 roku oraz zaoszczędzone przez Biuro DLGR:

  • konkurs 1 - wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
    - limit dla sektora publicznego: 1000 000,00 zł
  • konkurs 2 - ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej
    - limit dla sektora społecznego i gospodarczego 429 668,58 zł

Suma wnioskowanego dofinansowania w obu konkursach nie przekroczyła limitów, zatem wszystkie wnioski mają szansę zostać wybrane do dofinansowania, jeśli Komitet DLGR uzna je za zgodne ze strategią.

Listy złozonych w naborze wniosków:

lista - Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa

lista - Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa...

 

23.02.2012
Polanów podpisał umowę


..

Grzegorz Lipski - Burmistrz Miasta i Gminy Polanów i jednocześnie wiceprezes Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w dorzeczu Wieprzy.Grabowej i Unieści podpisał umowę na dofinansowanie operacji polegającej na przebudowie, nadbudowie i rozbudowie budynku remizy OSP w Polanowie. Środki -1 mln zł trafią do Polanowa w ramach realizacji strategii Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego reprezentowany był przezJarosław Rzepę- Dyrektora Wydziału Rolnictwa i Rybactwa.

08.02.2012
Pierwsze pieniądze z DLGR dla przedsiębiorców

Z przyjmnością informujemy, że lokalni przedsiębiorcy podpisali pierwsze umowy na dofinansowanie, w ramach realizacji strategii Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej:
- Pani Krysytyna Gondek - operacja p.n. "Zakup wyposażenia stołówki w ośrodku wczasowym "Neptun w Wiciu"
- Pan Adrian Meger - operacja p.n. "Dywersyfikacja działalności armatora Adrian Meger poprzez budowę domków letniskowych wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Rusko"
- Pan Łukasz Głodowski - operacja p.n. "Zakup nowoczesnej chłodni na potrzeby rozwoju placówki gastronomicznej"


na zdjęciu Pani Krystyna Gondek z Wicia podpisująca Umowę o dofinansowanie


04.01.2012

Sianów odnowi park za pieniądze z DLGR

Miło jest nam poinformować, iż 10 stycznia 2012 r. przedstawiciele Gminy Sianów podpisali umowę na realizację przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja przyrodnicza i techniczna parku miejskiego w Sianowie”. Zadanie zakłada rewitalizację zabytkowego parku miejskiego poprzez m.in. wymianę nawierzchni alejek parkowych, jezdni, ogrodzenia, przebudowę sieci kanalizacyjnej, budowę sceny i remont fontanny. Szacowany koszt to 964 127,04 zł z czego 666 266,65 zł pokryte zostanie ze środków Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. Planowany termin zakończenia prac to 31.12.2012 r.


04.01.2012

Kolejna umowa, tym razem w Gminie Sławno.

W dniu 27 grudnia 2011 r.. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sławnie odbyło się oficjalne podpisanie umowy o dofinansowanie operacji pod nazwą „Budowa Centrum Promocji Rzeki Wieprzy w Pomiłowie” dofinansowanej ze środków Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w Dorzeczu Wieprzy Grabowej i Unieści. W imieniu Województwa Zachodniopomorskiego umowę podpisał pan Jan Krawczuk - Członek Zarządu Województwa, natomiast Gminę Sławno reprezentował Wójt i jednocześnie członek Zarzadu DLGR - Ryszard Stachowiak. Wkrótce podpisane zostaną kolejne umowy na projekty dofinansowane z naszych środków.

 

27.12.2011
II Nabór wniosków

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści wniosków o przyznanie pomocy w ramach środka 4.1. "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa" na operacje polegające na „Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” oraz „Ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywróceniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej” objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" więcej

09.12.2011
Pierwsze pieniądze z DLGR dla Malechowa

W dniu 9 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie odbyło się oficjalne podpisanie umowy o dofinansowanie operacji - Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Malechowie. Umowę podpisali Jan Krawczuk - Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego oraz Jan Szlufik – wójt Gminy Malechowo i jednocześnie wiceprezes DLGR. Gmina Malechowo jest pierwszym wnioskodawcą, który zakończył procedurę związaną z dofinansowaniem operacji z Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. Do Malechowa wkrótce wpłynie wnioskowana kwota 840 tys. zł.

 

09.12.2011
Nowelizacja Rozporządzenia

Biuro DLGR informuje, że w dniu 2 grudnia 2011 r.  zostało opublikowane rozporządzenie  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4. Rozporządzenie oraz nowelizacja do pobrania poniżej.

ROZPORZĄDZENIE
NOWELIZACJA

28.11.2011
ARKADIUSZ KLIMOWICZ nowym Prezesem DLGR !

28 listopada odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w dorzeczu Wieprzy Grabowej i Unieści. Najistotniejszym punktem obrad był wybór Prezesa Stowarzyszenia. Zdecydowaną większością głosów Prezesem wybrany został Arkadiusz Klimowicz - burmistrz Darłowa, inicjator powstania Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. Walne Zebranie poszerzyło również skład Zarządu, którego nowym członkiem został wójt Gminy Sławno - Ryszard Stachowiak. Ostanim punktem obrad był wybór dwóch członków Komisji Rewizyjnej; nowymi członkami zostali Czesław Woźniak oraz Karolina Wojciechowska.


 

03.11.2011
Walne Zebranie Członków DLGR

Dnia 3 listopada 2011 roku (czwartek) o godzinie 11.00 w Gościńcu Darłowo, przy ulicy Powstańców Warszawskich 27, odbyło się Walne Zebranie Członków Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w dorzeczu Wieprzy Grabowej i Unieści.

Porządek Zebrania:

1. Sprawy organizacyjne:

•  rejestracja przybyłych członków;

•  otwarcie obrad;

•  stwierdzenie prawomocności obrad na podstawie listy obecności. W przypadku braku kworum w pierwszym terminie, po półgodzinnej przerwie odbędzie się Walne Zebranie w drugim terminie;

•  wybór protokolanta;

•  wybór komisji skrutacyjnej.

2. Omówienie projektów uchwał i głosowanie nad uchwałami:

•  Uchwała w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich DLGR;

•  Uchwała w sprawie wynagrodzenia dla Komitetu Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej na rok 2011;

•  Uchwała w sprawie wynagrodzenia dla Komitetu Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej na rok 2012.

 

24.10.2011
Wędkarskie Mistrzostwa Europy w Darłowie

21 października w Darłowie miała miejsce oficjalna inauguracja przygotowań do I Mistrzostw Europy z Łodzi Dryfujących na Przynęty Sztuczne ( I European Championship - Drifting Boat Angling with Artificial Lures Poland - Darlowo 2012 ).

Nominację z tytułu organizacji mistrzostw odebrał Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa, inicjator powołania Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz Członek Zarządu stowarzyszenia. Nominacje otrzymali też darłowscy armatorzy, którzy udostępnią swoje statki wędkarskie na potrzeby międzynarodowej rywalizacji, wśród nich WIesław Szklany, Członek Zarządu DLGR.

 

 

24.10.2011
Otwarcie biura Kołobrzeskiej Grupy Rybackiej

W piątek 21 października odbyło się uroczyste otwarcie biura Kołobrzeskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. DLGR reprezentował dyrektor Sławomir Herman

 

10.10.2011
Wyniki I naboru wniosków

Ostateczne listy operacji wybranych przez Komitet DLGR w ramach konkursu:

1. Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
limit dostępnych środków finansowych 3 464 415,90 zł

2. Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem
limit dostępnych środków finansowych 2 887 013,25 zł

3. Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa
limit dostępnych środków finansowych 1 847 688,49 zł

4a. Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej (dla sektora gospodarczego i sektora społecznego)
limit dostępnych środków finansowych 1 700 000,00 zł

4b. Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej (dla sektora publicznego)
limit dostępnych środków finansowych 840 571,66 zł

Ostateczne listy operacji niewybranych przez Komitet DLGR w ramach konkursu:

2. Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem
limit dostępnych środków finansowych 2 887 013,25 zł

3. Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa
limit dostępnych środków finansowych 1 847 688,49 zł

4a. Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej (dla sektora gospodarczego i sektora społecznego)
limit dostępnych środków finansowych 1 700 000,00 zł

03.10.2011
Posiedzenie komitetu

W dniu:
07.10.2011 r, godz 10.00

obradował będzie Komitet Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. Tematem posiedzenia będzie ocena wniosków złożonych w I naborze. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

27.09.2011
Posiedzenie komitetu

W dniu:
03.10.2011 r, godz 10.00

obradował będzie Komitet Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. Tematem posiedzenia będzie ocena wniosków złożonych w I naborze. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

26.09.2011
Konferencja lokalnych grup rybackich w Darłowie

W dniach 19, 20 września, w Darłowskim hotelu Lidia odbyła się konferencja poświęcona wdrażaniu osi 4 Programu Operacyjnego "Ryby 2007-2013" Organizatorem konferencji był Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Gośćmi honorowymi byli ministrowie Stanisław Gawłowski oraz Kazimierz Plocke. Na zdjęciu (od lewej) - Jarosław Rzepa - Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie, Stanisław Gawłowski - Wiceminister Środowiska, Łukasz Skowroński - Prezes DLGR, Kazimierz Plocke - wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

26.09.2011
Lista operacji wybranych - podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług... gospodarczy - pobierz

26.09.2011
Lista operacji niewybranych - podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług... gospodarczy - pobierz

21.09.2011
Lista operacji wybranych - restrukturyzacja i reorientacja... gospodarczy - pobierz

21.09.2011
Lista operacji niewybranych- restrukturyzacja i reorientacja... publiczny - pobierz

19.09.2011
Lista operacji wybranych- wzmocnienie konkurencyjności... publiczny - pobierz

19.09.2011
Lista operacji wybranych - ochrona środowiska... publiczny - pobierz

19.09.2011
Lista operacji wybranych - ochrona środowiska... gospodarczy - pobierz

19.09.2011
Lista operacji niewybranych - ochrona środowiska... gospodarczy - pobierz

 

16.09.2011
Obraduje komitet

Od 16 do 23 września obradował będzie Komitet DLGR, oceniający wnioski o dofinansowanie złożone w pierwszym naborze.

 

11.09.2011
DLGR na targach Polagra w Poznaniu

Darłowska Lokalna Grupa Rybacka obecna była również na Międzynarodowych Targach Polagra w Poznaniu. Na zdjęciu Dyrektor Sławomir Herman w obecności przedstawicieli: Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie, innych grup rybackich oraz zachodniopomorskich przetwórców rybnych.

 

10.09.2011
Targi Barzkowice

Darłowska Lokalna Grupa Rybacka w dniach 9-11 września gościła na targach Agro-Pomerania w Barzkowicach. Na zdjęciu Jarosław Rzepa - Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszłkowskiego w Szczecinie na stoisku DLGR.

 

10.09.2011
Dożynki w Malechowie

10 września wzięliśmy czynny udział w dożynkach gminnych w Malechowie. Tradycyjnie już ufundowaliśmy gar zupy rybnej.


08.09.2011
Posiedzenia komitetu

W dniach:
16.09.2011 r, godz 09.00
19.09.2011 r, godz 10.00
21.09.2011 r, godz 10.00
23.09.2011 r, godz 11.00

obradował będzie Komitet Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. Tematem poisiedzeń będzie ocena wniosków złożonych w I naborze. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

26 SIERPNIA O GODZ. 16.00 ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY NABÓR WNIOSKÓW

Liczba złożonych wniosków: 65

Suma wnioskowanych kwot dofinansowania w poszczególnych działaniach:

Działanie 1 Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności...
sektor publiczny: 3 419 272,45
limit: 3 464 415,90

Działanie 2 Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia...
sektor gospodarczy: 2 935 629,61
limit: 2 887 013,25

Działanie 3
sektor gospodarczy: 3 176 115,87
limit: 1 847 688,49

Działanie 4 Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego...
sektor gospodarczy: 2 658 048,81
limit: 1 700 000,00

sektor publiczny: 840 000,00
limit: 840 571,66

1 2 [3] 4