nr rachunku bankowego
składki członkowskie

Bałtycki Bank Spółdzielczy
w Darłowie
23 8566 0003 0112 4260 5000 0001


UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ
RYBACKI

Nowe nabory:

23.01.2014
od 25 lutego 2014 r. do 28 marca 2014 r.
1. PODNOSZENIE WARTOŚCI PRODUKTÓW RYBACTWA, ROZWÓJ USŁUG...(sektor gosp. i społ.)
2. WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI...(sektor publiczny)

10.12.2013
od 20 stycznia 2014 r. do 13 marca 2014 r.
1. RESTRUKTURYZACJA LUB REORIENTACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... (sektor gosp. i społ.)
2. OCHRONA ŚRODOWISKA... (sektor gosp. i społ.)


Nabory zakończone:

28.08.2013
od 30 września 2013 r. do 31 października 2013 r.
1. WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI...(sektor publiczny)

20.06.2013
od 22 lipca 2013 r. do 18 września 2013 r.
1. PODNOSZENIE WARTOŚCI PRODUKTÓW RYBACTWA, ROZWÓJ USŁUG...(sektor gosp. i społ.)

29.05.2013
od 28 czerwca 2013 r. do 23 sierpnia 2013 r.
1. OCHRONA ŚRODOWISKA...(sektor gosp. i społ.)
2. WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI...(sektor gospodarczy i społeczny)

13.03.2013
od 15 kwietnia 2013 r. do 16 maja 2013 r.
1. RESTRUKTURYZACJA LUB REORIENTACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... (sektor gosp. i społ.)
2. WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI...(sektor publiczny)

18.12.2012
od 21 stycznia 2013 r. do 22 lutego 2013 r.
1. WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI...(sektor gospodarczy i społeczny)

28.05.2012
od 29 czerwca 2012 r. do 03 sierpnia 2012 r.
1. WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI...(sektor publiczny)

27.04.2012
od 04 czerwca 2012 r. do 06 lipca 2012 r.
1. OCHRONA ŚRODOWISKA...(sektor gosp. i społ.)

10.04.2012
od 14 maja 2012 r. do 29 czerwca 2012 r.
1. PODNOSZENIE WARTOŚCI PRODUKTÓW RYBACTWA, ROZWÓJ USŁUG...(sektor gosp. i społ.)

]10.04.2012
od 17 maja 2012 r. do 26 czerwca 2012 r.
1. RESTRUKTURYZACJA LUB REORIENTACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... (sektor gosp. i społ.)

26.12.2011
od 27 stycznia 2012 r. do 27 lutego 2012 r.
1. OCHRONA ŚRODOWISKA...(sektor gosp. i społ.)
2. WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI...(sektor publiczny)

24.05.2011
od 29 czerwca 2011 r. do 26 sierpnia 2011 r.
1. WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI...(sektor publiczny)
2. RESTRUKTURYZACJA I REORIENTACJA DZIAŁALNOŚCI...(sektor gosp. i społ.)
3. PODNOSZENIE WARTOŚCI PRODUKTÓW RYBACTWA, ROZWÓJ USŁUG...(sektor gosp. i społ.)
4. OCHRONA ŚRODOWISKA...(sektor gosp. i społ.)
5. OCHRONA ŚRODOWISKA...(sektor publiczny)

 

 

 

 

  

© 2010-2011 Darłowska Lokalna Grupa Rybacka