przepławkaWieprza
Miasto Darłowo Gmina Śławno Gmina Darłowo Polanów Sianów Gmina Malechowo Gmina Postomino

OGŁOSZENIA

Brak aktywnych ogłoszeń

NEWSLETTER

Chcesz być na bieżąco z informacjami o tym co dzieje się w DLGR to subskrybuj nasz biuletyn.

Imię:

E-mail:

Tłumaczenie strony

 

Strona archiwalna

Strona archiwalna

 

Nabory

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DLGR.1.2022 z dnia 22.03.2022

23 marca 2022

DARŁOWSKA LOKALNA GRUPA RYBACKA W DORZECZU WIEPRZY GRABOWEJ I UNIEŚCI

OGŁASZA POSTĘPOWANIE OFERTOWE

na wyłonienie wykonawcy inwestycji:

„Budowa budynku biurowo - usługowego - Centrum Edukacji Morskiej i Rybackiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Darłowie na terenie portu morskiego na dz. nr 1/117 obręb 0002 Darłowo”

w ramach projektu współpracy
pt. „Rozwój i udoskonalenie Północnego Szlaku Rybackiego” w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

 

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Postępowanie realizowane jest w zgodzie z Zasadami konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

pełna treść zapytania ofertowego - wyświetl

Do pobrania:

 1. Pełna treść zapytania ofertowego
 2. Dokumentacja budowlana (załącznik nr 1 do zapytania) [zip]
 3. Przedmiar robót, jako element pomocniczy (załącznik nr 2 do zapytania) [zip]
 4. Informacja dodatkowa (załącznik nr 3 do zapytania)
 5. Wzór formularza ofertowego (załącznik nr 4 do zapytania)
 6. Wykaz robót budowlanych (załącznik nr 5 do zapytania)
 7. Projekt umowy z wykonawcą (załącznik nr 6 do zapytania)
 8. Oświadczenie oferenta - potencjał techniczny i osobowy (załącznik nr 7 do zapytania)
 9. pytania i odpowiedzi (dodano 31.03.2022)
 10. pytania i odpowiedzi (dodano 04.04.2022)

Rafał Radzikowski

Drukuj   Generuj PDF  

 

OBWIESZCZENIE O ROZPOCZĘCIU PROCEDURY AKTUALIZACJI LSR

11 grudnia 2021

Zarząd Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w dorzeczu Wieprzy Grabowej i Unieści, zgodnie z zapisami Lokalnej Strategii Rozwoju informuje, że rozpoczyna procedurę aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). Poniżej, do pobrania pełna treść obwieszczenia.

Do pobrania:

 1. obwieszczenie - pełna treść

Rafał Radzikowski

Drukuj   Generuj PDF  

 

WYNIKI WYBORU OPERACJI - NABÓR VIII

20 listopada 2021

Szanowni Państwo. Poniżej zamieszczamy listy operacji wybranych oraz listy operacji zgodnych. Listy dotyczą operacji, będących przedmiotem wniosków o dofinansowanie złożonych w VIII naborze wniosków, zakończonym 22 września 2021 roku.

Do pobrania:

 1. lista operacji wybranych (do dofinansowania) 1.1.1
 2. lista operacji wybranych (do dofinansowania) 2.1.1
 3. lista operacji wybranych (do dofinansowania) 2.2.1
 4. lista operacji zgodnych z LSR 1.1.1
 5. lista operacji zgodnych z LSR 2.1.1
 6. lista operacji zgodnych z LSR 2.2.1

Rafał Radzikowski

Drukuj   Generuj PDF  

 

POSIEDZENIE RADY DLGR

9 listopada 2021

Darłowska Lokalna Grupa Rybacka informuje, że w następujących terminach obradować będzie Rada Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej: 

- 16 listopada 2021 r, godz. 10.00 

- 17 listopada 2021 r, godz. 10.00

Tematem posiedzeń Rady będzie rozpatrzenie protestów do oceny wniosków złożonych w naborze nr VIII.2021 – zakończonym w dniu 22 września 2021 r. Posiedzenia odbędą się w trybie zdalnym (online).

Rafał Radzikowski

Drukuj   Generuj PDF  

 

www.dlgr.pl

UWAGA!!!

WAŻNY KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ORGANIZACJI PRACY BIURA DLGR

W związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 do odwołania wprowadzane są następujące zasady pracy Biura Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej:

Co do zasady interesanci obsługiwani są wyłącznie telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, poniedziałek – piątek w godzinach od 10.00 do 14.00.

W pilnych sprawach istnieje możliwość bezpośredniej wizyty, tylko i wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Pracownik w takim przypadku oceni, czy osobista wizyta jest niezbędna.

tel. 94 307 03 31
tel. 535 667 331
e-mail: dlgr@darlowo.pl

 


Szanowni Państwo,

     Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).

W związku z tym zamieszczamy „Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych" w Darłowskiej Lokalnej Grupie Rybackiej, która została oparta na podstawie przepisów obowiązującego prawa, zawartych umów, a także udzielonej zgody.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zamknij