DLGR
Miasto Darłowo Gmina Śławno Gmina Darłowo Polanów Sianów Gmina Malechowo Gmina Postomino

OGŁOSZENIA

Brak aktywnych ogłoszeń

NABORY

Brak ogłoszeń o naborach

NEWSLETTER

Chcesz być na bieżąco z informacjami o tym co dzieje się w DLGR to subskrybuj nasz biuletyn.

Imię:

E-mail:

Tłumaczenie strony

 

Strona archiwalna

Strona archiwalna

 

Nabory

 

WESOŁYCH ŚWIĄT

23 grudnia 2016

WESOŁYCH ŚWIĄT

Drukuj   Generuj PDF  

 

POWSTAŁA ZACHODNIOPOMORSKA SIEĆ RYBACKICH LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA

22 listopada 2016

W dniu 18 listopada miało miejsce spotkanie inicjujące powstanie Zachodniopomorskiej Sieci Rybackich Lokalnych Grup Działania (ZSRLGD). W spotkaniu udział wzięl...i przedstawiciele pięciu nadmorskich rybackich lokalnych grup działania: Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej – Rafał Radzikowski, Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej – Krzysztof Szpakiewicz i Bogusław Adamów, Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” – Ryszard Mróz i Kazimierz Karlik, Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Morze i Parsęta” - Beata Mieszkowska oraz Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Pomorza Zachodniego - Jarosław Łojko. Samorząd Województwa reprezentowali: Andrzej Binka, Krzysztof Berest, Justyna Jakubowicz-Dziduch oraz Kinga Olejniczak. Głównym celem ZSRLGD będzie utworzenie wspólnej płaszczyzny działań wspomagających wdrażanie Priorytetu 4 PO „Rybactwo i Morze” oraz ustalanie wspólnych stanowisk w kontaktach z Samorządem Województwa, Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) oraz innymi sieciami i organizacjami, na poziomie regionalnym krajowym i europejskim. Jako największe zagrożenie dla działalności RLGD zgodnie uznano opóźnienia we wdrażaniu programu, bezpośrednio skutkujące brakiem możliwości przeprowadzenia konkursów wniosków oraz coraz trudniejszą sytuacją finansową rybackich lokalnych grup działania. Uzgodniono, że w trybie pilnym przygotowane zostanie pismo interwencyjne w w/w sprawach do MGMiŻŚ. Przewodnictwo w sieci będzie miało charakter rotacyjny, jako pierwsza obejmie je Darłowska Lokalna Grupa Rybacka.

ZSRLGD

Rafał Radzikowski

Drukuj   Generuj PDF  

 

SZANOWNI PAŃSTWO

16 września 2016

Uprzejmie informujemy, że Departament Rybołówstwa opracował projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” .

W związku z powyższym, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag do przedmiotowego projektu w terminie do dnia 30 września 2016 r na adres e-mail: dlgr@darlowo.pl

Brak odpowiedzi we wskazanym terminie uznany będzie za uzgodnienie projektu.  

 

Do pobrania:

  1. Projekt rozporządzenia
  2. skan pisma
  3. tabela uwag

Drukuj   Generuj PDF  

 

SZANOWNI PAŃSTWO

13 września 2016

Wreszcie jest!!! Nasze rozporządzenie, a konkretnie: Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1435

Do pobrania:

  1. rozporządzenie

Drukuj   Generuj PDF  

 

www.dlgr.pl