przepławkaWieprza
Miasto Darłowo Gmina Śławno Gmina Darłowo Polanów Sianów Gmina Malechowo Gmina Postomino

OGŁOSZENIA

Brak aktywnych ogłoszeń

NABORY

Brak ogłoszeń o naborach

NEWSLETTER

Chcesz być na bieżąco z informacjami o tym co dzieje się w DLGR to subskrybuj nasz biuletyn.

Imię:

E-mail:

Tłumaczenie strony

 

Strona archiwalna

Strona archiwalna

 

Nabory

 

AKTYWNA GMINA, AKTYWNE OSIEDLE, AKTYWNE SOŁECTWO

10 lipca 2020

Rozwijanie demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego to jedno z wielu zadań wpisujących się w realizację Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030. Jednym z wyznaczników zaangażowania społecznego jest udział w wyborach. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego poprzez konkurs „Aktywna gmina. Aktywne osiedle. Aktywne sołectwo” chce nagrodzić gminy, które osiągną najwyższą frekwencję wyborczą. W puli dla najaktywniejszych jest łącznie 100 tys. zł.

Szczegóły pod linkiem:

http://www.wrir.wzp.pl/aktualnosci/aktywna-gmina-aktywne-osiedle-aktywne-solectwo-0

aktywna gmina

Rafał Radzikowski

Drukuj   Generuj PDF  

 

UWAGA - WAŻNY KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ORGANIZACJI PRACY BIURA

12 marca 2020

UWAGA!!!

WAŻNY KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ORGANIZACJI PRACY BIURA DLGR

W związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 do odwołania wprowadzane są następujące zasady pracy Biura Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej:

Co do zasady interesanci obsługiwani są wyłącznie telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – poniedziałek – piątek, w godzinach od 10.00 do 14.00.

W pilnych sprawach istnieje możliwość bezpośredniej wizyty, tylko i wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Pracownik w takim przypadku oceni, czy osobista wizyta jest niezbędna.

tel. 94 307 03 31
tel. 535 667 331
e-mail: dlgr@darlowo.pl

Rafał Radzikowski

Drukuj   Generuj PDF  

 

OBWIESZCZENIE O ROZPOCZĘCIU PROCEDURY AKTUALIZACJI REGULAMINU ORGNIZACYJNEGO RADY DLGR, W TYM KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI

19 lutego 2020

Zarząd Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w dorzeczu Wieprzy Grabowej i Unieści, zgodnie z zapisami Lokalnej Strategii Rozwoju informuje, że rozpoczyna procedurę aktualizacji Regulaminu Organizacyjnego Rady DLGR (w tym kryteriów wyboru operacji).


Przyczyny wprowadzania zmian: dodanie do LSR nowego przedsięwzięcia, dostosowanie kryteriów do obowiązujących przepisów prawa.

Informujemy wszystkich Państwa o możliwości zgłaszania propozycji zmian do kryteriów wyboru operacji zamieszczonych poniżej oraz uwag do proponowanych kryteriów dotyczących wyboru przedsięwzięcia 2.3.1: „Wspieranie atutów środowiska wodnego poprzez przeciwdziałanie kłusownictwu na obszarze LSR do 2022 roku”. Zapraszamy szczególnie: reprezentantów sektora rybackiego, mieszkańców obszaru, potencjalnych beneficjentów, przedstawicieli samorządów, członków DLGR oraz członków organów DLGR. Zmiany mogą być zgłaszane osobiście w Biurze DLGR, w formie telefonicznej pod numerem telefonu 94 307 03 31 oraz za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: dlgr@darlowo.pl do dnia 24 lutego 2020 r, do godz. 9.00.

Procedura konsultacji trwać będzie, od 19.02.2020 r do 24.02.2020 r., według poniższego harmonogramu.

Metody partycypacyjne wykorzystywane podczas konsultacji zmian:

I Wywiady indywidualne:

Darłowo, Biuro DLGR, ul. Tynieckiego2, 21 lutego, w godz. 9.00 – 10.00.

II Spotkanie konsultacyjne (otwarte):

Darłowo - 24 lutego, Siedziba DLGR, ul. Tynieckiego 2, godz.9.30

III Powołanie zespołu konsultacyjnego.

Zespół konsultacyjny składa się z przedstawicieli Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady i Biura DLGR. Wszystkie propozycje zmian będą bezzwłocznie przekazywane zespołowi konsultacyjnemu. W dniu 24 lutego, o godz. 11.00 odbędzie się spotkanie zespołu konsultacyjnego, na którym dokonana zostanie analiza wszystkich uwag i propozycji. Następnie Regulamin Organizacyjny Rady DLGR (w tym kryteria wyboru operacji) - po analizie propozycji zostanie przedstawiony do akceptacji Zarządowi DLGR i opublikowany. Zaktualizowany Regulamin Organizacyjny Rady DLGR wejdzie w życie po uzyskaniu akceptacji Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego i ewentualnie podpisaniu aneksu do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. 

Szczegóły i materiały znajdują się na stronie: poniżej oraz w Biurze Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej, ul. Tynieckiego 2, 76-150 Darłowo.

Aktualny Regulamin Organizacyjny Rady DLGR - przeglądaj

Do pobrania:

  1. proponowane kryteria wyboru do nowego przedsięwzięcia 2.3.1

Rafał Radzikowski

Drukuj   Generuj PDF  

 

OBWIESZCZENIE O ROZPOCZĘCIU PROCEDURY AKTUALIZACJI LSR

5 lutego 2020

Zarząd Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w dorzeczu Wieprzy Grabowej i Unieści, zgodnie z zapisami Lokalnej Strategii Rozwoju informuje, że rozpoczyna procedurę aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR).
Przyczyny wprowadzania zmian: przyznanie DLGR dodatkowych środków przez MGMiŻŚ, w wysokości 542 142,65 Euro, co przy obowiązującym przeliczniku 4 zł daje kwotę 2 168 570,60 zł, przesunięcia środków pomiędzy celami i przedsięwzięciami LSR, zmiany celów i przedsięwzięć LSR.

Zakres zmian: Aktualizacja dotyczy rozdziałów: Cele i wskaźniki, Budżet LSR, Plan działania, Zintegrowanie oraz załączników do LSR: Budżet LSR, Plan działania. Zmiany w wymienionych rozdziałach wpłynąć mogą na zmiany innych części LSR, w calu zachowania spójności dokumentu.

Informujemy wszystkich Państwa o możliwości zgłaszania propozycji zmian do LSR oraz zgłaszania uwag do propozycji zmian zgłoszonych przez inne osoby (podmioty). Zapraszamy szczególnie: reprezentantów sektora rybackiego, mieszkańców obszaru, potencjalnych beneficjentów, przedstawicieli samorządów, członków DLGR oraz członków organów DLGR. Zmiany moga być zgłaszane osobiście w Biurze DLGR, w formie telefonicznej pod numerem telefonu 94 307 03 31 oraz za pomoca poczty elektronicznej pod adresem e-mail: dlgr@darlowo.pl do dnia 13 lutego 2020 r, do godz. 16.00.

Procedura konsultacji trwać będzie, od 10.02.2020 r do 14.02.2020 r., według poniższego harmonogramu.

Metody partycypacyjne wykorzystywane podczas konsultacji zmian:

I Spotkanie konsultacyjne (otwarte):

Darłowo - 14 lutego, Siedziba DLGR, ul. Tynieckiego 2, godz.10.30

II Wywiady indywidualne:

Darłowo, Biuro DLGR, ul. Tynieckiego 2, 12 i 13 lutego, w godz. 11.00 – 13.00.

III Powołanie zespołu konsultacyjnego.

Zespół konsultacyjny składa się z przedstawicieli Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady i Biura DLGR. wszystkie propozycje zmian będą bezzwłocznie przekazywane zespołowi konsultacyjnemu. W dniu 14 lutego, o godz. 13.00 odbędzie się spotkanie zespołu konsultacyjnego, na którym dokonana zostanie analiza wszystkich uwag i propozycji. Następnie LSR (po analizie propozycji) zostanie przedstawiona do akceptacji Zarządowi DLGR i opublikowana. Zaktualizowana LSR wejdzie w życie po uzyskaniu akceptacji Zarzadu Województwa Zachodniopomorskiego i podpisaniu aneksu do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. 

Poniżej znajdują się materiały robocze - wstepnie zapropnowane przez Zarząd DLGR zmiany w LSR (do konsultacji). W tym miejscu zamieszczane będą również bieżące materiały, pojawiające się w wyniku konsultacji.

 

Rafał Radzikowski

Do pobrania:

  1. propozycja alokacji dodatkowcyh środków na realizację LSR (nabory)
  2. proponowana alokacja dodatkowych środków pomiędzy relizację LSR i współpracę
  3. proponowany budżet ogólny LSR
  4. proponowany budżet LSR z podziałem na cele i przedsięwzięcia
  5. proponowany plan działania LSR
  6. proponowana wstępnie wersja LSR

Rafał Radzikowski

Drukuj   Generuj PDF  

 

nowsze wpisy   1 2 3 4 5 6 7   starsze wpisy

www.dlgr.pl

UWAGA!!!

WAŻNY KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ORGANIZACJI PRACY BIURA DLGR

W związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 do odwołania wprowadzane są następujące zasady pracy Biura Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej:

Co do zasady interesanci obsługiwani są wyłącznie telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, poniedziałek – piątek w godzinach od 10.00 do 14.00.

W pilnych sprawach istnieje możliwość bezpośredniej wizyty, tylko i wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Pracownik w takim przypadku oceni, czy osobista wizyta jest niezbędna.

tel. 94 307 03 31
tel. 535 667 331
e-mail: dlgr@darlowo.pl

 


Szanowni Państwo,

     Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).

W związku z tym zamieszczamy „Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych" w Darłowskiej Lokalnej Grupie Rybackiej, która została oparta na podstawie przepisów obowiązującego prawa, zawartych umów, a także udzielonej zgody.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zamknij