przepławkaWieprza
Miasto Darłowo Gmina Śławno Gmina Darłowo Polanów Sianów Gmina Malechowo Gmina Postomino

OGŁOSZENIA

Brak aktywnych ogłoszeń

NABORY

Brak ogłoszeń o naborach

NEWSLETTER

Chcesz być na bieżąco z informacjami o tym co dzieje się w DLGR to subskrybuj nasz biuletyn.

Imię:

E-mail:

Tłumaczenie strony

 

Strona archiwalna

Strona archiwalna

 

Nabory

 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA Z ZASAD WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE (II etap szkolenia)

25 października 2020

Darłowska Lokalna Grupa Rybacka zaprasza na szkolenie online z zasad wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Priorytetu IV PO RYBY 2014-2020 (II etap szkolenia). Szkolenie przeznaczone jest wyłącznie dla osób, które brały udział w I etapie szkolenia (spotkaniu informacyjnym). Szkolenie odbędzie się na platformie Zoom.

  1. 27.10.2020, godz.12.00 – zgłoszenia telefoniczne lub e-mail do dnia 27.10.2020, do godz. 10.00.
  2. 28.10.2020, godz.12.00 – zgłoszenia telefoniczne lub e-mail do dnia 28.10.2020, do godz. 10.00.
  3. 18.11.2020, godz.14.00 – zgłoszenia telefoniczne lub e-mail do dnia 18.11.2020, do godz. 12.00.
  4. 25.11.2020, godz.10.00 – zgłoszenia telefoniczne lub e-mail do dnia 24.11.2020, do godz. 14.00.

Wszystkie osoby chętne do wzięcia udziału prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa do Biura Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej, pod numerem telefonu: 94 307 03 31 lub 535 667 331, albo e-mail: dlgr@darlowo.pl Ilość miejsc na każdym ze spotkań ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Rafał Radzikowski

Drukuj   Generuj PDF  

 

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA INFORMACYJNE

13 października 2020

Darłowska Lokalna Grupa Rybacka zaprasza na spotkania informacyjne online dotyczące możliwości pozyskania środków z PO RYBY 2014-2020. Spotkanie odbędzie się na platformie Zoom.

  1. 15.10.2020, godz.10.00 – zgłoszenia telefoniczne do dnia 14.10.2020, do godz. 14.00.
  2. 16.10.2020, godz.14.00 – zgłoszenia telefoniczne do dnia 15.10.2020, do godz. 14.00.
  3. 26.10.2020, godz.10.00 – zgłoszenia telefoniczne do dnia 23.10.2020, do godz. 14.00.

Wszystkie osoby chętne do wzięcia udziału prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa do Biura Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej, pod numerem telefonu: 94 307 03 31 lub 535 667 331. Ilość miejsc na każdym ze spotkań ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Rafał Radzikowski

Drukuj   Generuj PDF  

 

JEDNOGŁOŚNE ABSOLUTORIUM DLA ZARZĄDU DLGR

28 września 2020

23 września w Terminalu Pasażerskim w Darłówku Zachodnim odbyło się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. Na wniosek Prezesa Arkadiusza Klimowicza zebranie poprowadził Pan Grzegorz Lipski - burmistrz Polanowa - Wiceprezes DLGR. Członkowie Stowarzyszenia, po wysłuchaniu zatwierdzili sprawozdania: z działalności Zarządu, działalności Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia. Najważniejszym punktem obrad było udzielenie absolutorium Zarządowi DLGR; wszyscy członkowie Zarządu uzyskali absolutorium jednogłośnie. Zarząd otrzymał również upoważnienie do dokonywania samodzielnych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. Serdeczne podziekowania dla wszystkich członków Stowarzyszenia, którzy wzieli udział w Zebraniu.

WZC 2020 WZC 2020

Więcej zdjęć można zobaczyć w galerii

Rafał Radzikowski

Drukuj   Generuj PDF  

 

ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW DLGR - 23.09.2020

13 września 2020

Darłowo, 09.09.2020

Szanowni Państwo

Zarząd Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. Zebranie odbędzie się 23 września 2020 r. (środa),  godz. 12.00 w Terminalu Pasażerskim w Darłówku Zachodnim, ul. Kotwiczna 14 Poniżej przedstawiamy uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia porządek obrad:

 

 

Sprawy organizacyjne:

1) godzina 12.00 – 12.30 rejestracja przybyłych Członków,

2) godzina 12.30 – 13.00 poczęstunek

3) godzina 13.00 otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad – na podstawie listy wydanych mandatów,

W przypadku braku kworum w I-szym terminie, po 15 - minutowej przerwie Walne Zebranie Członków odbędzie się w II-gim terminie.

4) Wybór przewodniczącego zebrania,

5) Wybór protokolanta,

6) Wybór komisji skrutacyjnej,

7) Głosowanie nad porządkiem obrad zaproponowanym przez Zarząd DLGR,

Sprawozdania z prac organów DLGR w okresie sprawozdawczym, obejmującym rok 2019:

8) Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2019,

9) Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2019,

10) Sprawozdanie finansowe za rok 2019,

Omówienie projektów uchwał i ich podjęcie (głosowanie) w treści ustalonej przez Zebranie:

11) Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2019,

12) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2019 Zarządowi DLGR,

13) Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2019,

14) Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019,

15) Informacja na temat zmian dokonanych przez Zarząd DLGR w Regulaminie Organizacyjnym  Rady – uchwała w sprawie przyjęcia informacji,

16) Informacja na temat zmian dokonanych przez Zarząd DLGR w LSR – uchwała w sprawie przyjęcia informacji,

17) Uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu DLGR do dokonywania zmian w LSR,

18) Uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu DLGR do dokonywania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Rady DLGR,

19) Dyskusja, wolne wnioski,

20) około godziny 14.30 – zamknięcie obrad.

 

Informujemy również, że w przypadku braku możliwości osobistego udziału w Walnym Zebraniu Członków można udzielić pełnomocnictwa. Przykładowy wzór pełnomocnictwa można pobrac poniżej.

Do pobrania:

  1. pełnomocnictwo (pdf)
  2. pełnomocnictwo (docx)

Rafał Radzikowski

Drukuj   Generuj PDF  

 

UWAGA!!! Zmiana adresu Biura DLGR - nowy adres: ul. Wilków Morskich 15 A, 76-153 Darłowo (Darłówko Zachodnie)          UWAGA!!! Zmiana adresu Biura DLGR - nowy adres: ul. Wilków Morskich 15 A, 76-153 Darłowo (Darłówko Zachodnie)          UWAGA!!! Zmiana adresu Biura DLGR - nowy adres: ul. Wilków Morskich 15 A, 76-153 Darłowo (Darłówko Zachodnie)

www.dlgr.pl

UWAGA!!!

WAŻNY KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ORGANIZACJI PRACY BIURA DLGR

W związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 do odwołania wprowadzane są następujące zasady pracy Biura Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej:

Co do zasady interesanci obsługiwani są wyłącznie telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, poniedziałek – piątek w godzinach od 10.00 do 14.00.

W pilnych sprawach istnieje możliwość bezpośredniej wizyty, tylko i wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Pracownik w takim przypadku oceni, czy osobista wizyta jest niezbędna.

tel. 94 307 03 31
tel. 535 667 331
e-mail: dlgr@darlowo.pl

 


Szanowni Państwo,

     Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).

W związku z tym zamieszczamy „Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych" w Darłowskiej Lokalnej Grupie Rybackiej, która została oparta na podstawie przepisów obowiązującego prawa, zawartych umów, a także udzielonej zgody.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zamknij