przepławkaWieprza
Miasto Darłowo Gmina Śławno Gmina Darłowo Polanów Sianów Gmina Malechowo Gmina Postomino

OGŁOSZENIA

Brak aktywnych ogłoszeń

NABORY

Brak ogłoszeń o naborach

NEWSLETTER

Chcesz być na bieżąco z informacjami o tym co dzieje się w DLGR to subskrybuj nasz biuletyn.

Imię:

E-mail:

Tłumaczenie strony

 

Strona archiwalna

Strona archiwalna

 

Nabory

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW DLGR

18 czerwca 2019

DLGR.000.1.2019                                                                              Darłowo 17.06.2019

Szanowni Państwo

Zarząd Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. Zebranie odbędzie się 26 czerwca 2019 r. (środa), godz. 12.00 w „Terminalu Pasażerskim”, ul. Kotwiczna 14, 76-150 Darłowo – Darłówko Zachodnie. Poniżej przedstawiamy uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia porządek obrad:

 

Sprawy organizacyjne:

1) godzina 12.00 – 13.00 rejestracja przybyłych członków,

2) godzina 13.00 – 13.30 poczęstunek,

3) godzina 13.30 otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad – na podstawie listy wydanych mandatów,

W przypadku braku kworum w I-szym terminie, po 15 - minutowej przerwie Walne Zebranie Członków odbędzie się w II-gim terminie.

4) Wybór przewodniczącego zebrania,

5) Wybór protokolanta,

6) Wybór komisji skrutacyjnej,

7) Głosowanie nad porządkiem obrad zaproponowanym przez Zarząd DLGR,

Sprawozdania z prac organów DLGR w okresie sprawozdawczym, obejmującym rok 2018:

8) Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2018,

9) Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2018,

10) Sprawozdanie finansowe za rok 2018,

Omówienie projektów uchwał i ich podjęcie (głosowanie) w treści ustalonej przez Zebranie:

11) Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2018,

12) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2018 Zarządowi DLGR,

13) Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2018,

14) Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018,

15) Uchwała w sprawie zmiany Statutu Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej,

16) Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Zarządu DLGR,

17) Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej DLGR,

18) Informacja na temat zmian dokonanych przez Zarząd DLGR w Regulaminie Organizacyjnym  Rady – uchwała w sprawie przyjęcia informacji,

19) Informacja na temat zmian dokonanych przez Zarząd DLGR w LSR – uchwała w sprawie przyjęcia informacji,

20) Uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu DLGR do dokonywania zmian w LSR,

21) Uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu DLGR do dokonywania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Rady DLGR,

22) Dyskusja, wolne wnioski,

23) około godziny 15.30 – zamknięcie obrad.

 

Informujemy również, że w przypadku braku możliwości osobistego udziału w Walnym Zebraniu Członków w dniu 26 czerwca 2019 r, można udzielić pełnomocnictwa. Wzór pełnomocnictwa można pobrać poniżej.

Do pobrania:

  1. pełnomocnictwo
  2. pełnomocnictwo pdf

Rafał Radzikowski

Drukuj   Generuj PDF  

 

PRZYPOMINAMY, ŻE 31 MARCA UPŁYNĄŁ TERMIN OPŁACANIA SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ NA ROK 2019 - DZIĘKUJEMY ZA WPŁATY          PRZYPOMINAMY, ŻE 31 MARCA UPŁYNĄŁ TERMIN OPŁACANIA SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ NA ROK 2019 - DZIĘKUJEMY ZA WPŁATY          PRZYPOMINAMY, ŻE 31 MARCA UPŁYNĄŁ TERMIN OPŁACANIA SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ NA ROK 2019 - DZIĘKUJEMY ZA WPŁATY

www.dlgr.pl

 

Szanowni Państwo,

     Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).

W związku z tym zamieszczamy „Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych" w Darłowskiej Lokalnej Grupie Rybackiej, która została oparta na podstawie przepisów obowiązującego prawa, zawartych umów, a także udzielonej zgody.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zamknij