DLGR
Miasto Darłowo Gmina Śławno Gmina Darłowo Polanów Sianów Gmina Malechowo Gmina Postomino

OGŁOSZENIA

Brak aktywnych ogłoszeń

NABORY

Brak ogłoszeń o naborach

NEWSLETTER

Chcesz być na bieżąco z informacjami o tym co dzieje się w DLGR to subskrybuj nasz biuletyn.

Imię:

E-mail:

Tłumaczenie strony

 

Strona archiwalna

Strona archiwalna

 

Nabory

 

OBWIESZCZENIE O ROZPOCZĘCIU PROCEDURY AKTUALIZACJI LSR ORAZ ZMIANY KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI

4 maja 2017

Zarząd Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w dorzeczu Wieprzy Grabowej i Unieści, zgodnie z zapisami Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Regulaminu organizacyjnego Rady DLGR informuje, że rozpoczyna procedury: aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) oraz ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji.

Przyczyny wprowadzania zmian: Dostosowanie LSR i kryteriów wyboru operacji do obowiązujących aktów prawnych, sytuacji społeczno-gospodarczej na obszarze wdrażania LSR, usprawnienie wdrażania LSR, usunięcie nieścisłości oraz błędów redakcyjnych.

Zakres zmian: Aktualizacja ma charakter kompleksowy i dotyczy wszystkich rozdziałów i załączników LSR, w tym również kluczowych elementów takich jak: cele, przedsięwzięcia, wskaźniki, wielkość środków w celach i przedsięwzięciach i inne. Zmiana dotyczą również Regulaminu Organizacyjnego Rady DLGR w tym kryteriów wyboru operacji.

Informujemy wszystkich Państwa o możliwości zgłaszania propozycji zmian do LSR i Regulaminu Organizacyjnego Rady DLGR oraz zgłaszania uwag do propozycji zmian zgłoszonych przez inne osoby (podmioty). Zapraszamy szczególnie: reprezentantów sektora rybackiego, mieszkańców obszaru, potencjalnych beneficjentów, przedstawicieli samorządów, członków DLGR oraz członków organów DLGR.

Metody partycypacyjne wykorzystywane podczas konsultacji zmian:

I Spotkania konsultacyjne:

1. Darłowo - 8 maja, Urząd Gminy Darłowo, ul. Dąbrowskiego 4, godz.10.00 - sala konferencyjna

2. Sławno - 9 maja, Urząd Gminy Sławno, ul. Skłodowskiej 9, godz.14.30 - sala nr 55

3. Malechowo - 10 maja, Urząd Gminy Malechowo, Malechowo 22A, godz.10.00 - sala posiedzeń

4. Darłowo - 31 maja, Siedziba DLGR, ul. Tynieckiego 2, godz.12.00 - sala konferencyjna

 

II Wywiady indywidualne:

Darłowo, Biuro DLGR, ul. Tynieckiego 2, każdy wtorek i czwartek, w godz. 11.00 – 12.00.

III Powołanie zespołu konsultacyjnego.

 

Procedura konsultacji trwać będzie, od 8.05.2017 r do 31.05.2017 r.

Drukuj   Generuj PDF  

 

ZAKOŃCZYŁ SIĘ II NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE OPERACJI          ZAKOŃCZYŁ SIĘ II NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE OPERACJI          ZAKOŃCZYŁ SIĘ II NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE OPERACJI

www.dlgr.pl
a