Bornholm - druga strona BałtykuRejs inaugurujący powrót połączeń z Darłowa na Bornholm zorganizowany został w ramach wspólnego projektu Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej i MIeleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej pn. " Bornholm – druga strona Bałtyku - rozwój turystyki w oparciu o obszary komplementarne do siebie Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej, Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz Wysypy Bornholm - wymiana doświadczeń, omówienie wspólnych problemów i działania na przyszłość ”.
W rejsie, który odbył się 8 maja udział wzięli przedstawiciele samorządów wszystkich miast i gmin z obszaru powiatu sławieńskiego oraz gminy i miasta Sianów, miasta i gminy Polanów oraz gminy Mielno. Darłowska Lokalna Grupa Rybacka reprezentowana była przez Prezesa Arkadiusza Klimowicza, członków Zarządu: Franciszka Kupracza, Wojciecha Stefanowskiego, pracowników biura: Sławomira Hermana, Annę Bańkowską i Rafała Radzikowskiego oraz przez liczną delegację członków Stowarzyszenia.

Celami wizyty było:
- Nawiązanie współpracy pomiędzy MLGR i DLGR z Bornholmską Grupą Rybacką;
- Zwiększenie oferty turystycznej obszarów działania Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej, poprzez wprowadzenie do ich oferty turystycznej nowego produktu - możliwość odwiedzin wyspy Bornholm;
-
Skorzystanie z doświadczeń podmiotów zajmujących się na wyspie Bornholm turystyką w propagowaniu walorów historycznych, lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem jej tradycji rybackich i żeglarskich. Przedstawienie regionalnych produktów – w tym kulinarnych;
-
Zapoznanie się z możliwościami wykorzystania bornholmskiego potencjału, doświadczeń i praktyk na lokalnych, polskich podwórkach i rynkach turystycznych;
-
Nawiązanie kontaktów biznesowych pomiędzy sektorem turystycznym (z Polski i Bornholmu);

W czasie rejsu odbyły się warsztaty tematyczne:
1. dr Katarzyna Mysiak - A.M w Gdyni - . „Bornholm – Majorka północy” - .
2. Jarosław Lichacy – prezes Darłowskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, skupiającej branżę turystyczną i samorządową przedstawił dotychczasowe owocne działania w zakresie promocji turystycznej regionu.
3. Sławomir Herman - Miejsce turystyki w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich realizowanej przez Darłowską Lokalną Grupę Rybacką - projekty o charakterze turystycznym dofinansowane ze środków DLGR
4. Konrad Słomiński - projekty turystyczne do.finansowane ze środków MLGR
Około godziny 11.30 "Jantar" zawitał do portu w Nexo.
W porcie Nexo na pokładzie „Jantaru” doszło do spotkania roboczego grupy polskiej z partnerami z Bornholmu reprezentującymi: Flag Bornholm, Destenation Bornholm oraz ze Wschodnią Grupą Przedsiębiorców. W tym samym czasie pozostali uczestnicy wyjazdu w towarzystwie przewodnika mogli zwiedzić najciekawsze atrakcje wyspy.

Prezentacja ogólna DLGR - pobierz
Prezentacja - turystyka DLGR - pobierz
Prezentacja ogólna MLGR - pobierz
Prezentacja - turystyka MLGR - pobierz
Prezentacja Bornholm - Majorka Północy - pobierz
Prezentacja DarLOT - pobierz

© 2010-2011 Darłowska Lokalna Grupa Rybacka