W celu prawidłowego przeglądania wymagane jest zainstalowanie Adobe Acrobat Reader

* Uchwała Nr.1 Zebrania założycielskiego
* Uchwała Nr.2 Zebrania założycielskiego
* Uchwała Nr.3 Zebrania założycielskiego
* Uchwała Nr.4 Walnego DLGR
* Uchwała Nr.5 Walnego DLGR
* Uchwała Nr.6 Walnego DLGR
* Uchwała Nr.7 Walnego DLGR
* Uchwała Nr.8 Walnego DLGR
* Uchwała Nr.9 Walnego DLGR
* Uchwała Nr.10 Walnego DLGR
* Uchwała Nr.11 Walnego DLGR
* Uchwała Nr.12 Walnego DLGR
* Uchwała Nr.13 Walnego DLGR
* Uchwała Nr.14 Walnego DLGR
* Uchwała Nr.15 Walnego DLGR
* Uchwała Nr.16 Walnego DLGR
* Uchwała Nr.17 Walnego DLGR
* Uchwała Nr.18 Walnego DLGR
* Uchwała Nr.19 Walnego DLGR
* Uchwała Nr.20 Walnego DLGR
* Uchwała Nr.21 Walnego DLGR
* Uchwała Nr.22 Walnego DLGR
* Uchwała Nr.23 Walnego DLGR
* Uchwała Nr.24 Walnego DLGR
* Uchwała Nr.25 Walnego DLGR
* Uchwała Nr.26 Walnego DLGR
* Uchwała Nr.27 Walnego DLGR
* Uchwała Nr.28 Walnego DLGR
* Uchwała Nr.29 Walnego DLGR
* Uchwała Nr.30 Walnego DLGR
* Uchwała Nr.31 Walnego DLGR
* Uchwała Nr.32 Walnego DLGR
* Uchwała Nr.33 Walnego DLGR w spr. zmian w LSROR

* Uchwała Nr.34 Walnego DLGR w spr. ustalenia wynagr. dla członków Komitetu w 2011 r.

* Uchwała Nr.35 Walnego DLGR w spr. ustalenia wynagr. dla członków Komitetu w 2012 r.
* Uchwała Nr.36 Walnego DLGR w spr. przyjęcia rezygnacji Ł.Skowrońskiego z funkcji Prez.
* Uchwała Nr.37 Walnego DLGR w spr. zmiany Statutu DLGR
* Uchwała Nr.38 Walnego DLGR w spr. wyboru Arkadiusza Klimowicza na Prezesa DLGR
* Uchwała Nr.39 Walnego DLGR w spr. wyboru Ryszarda Stachowiaka na Członka Zarządu
* Uchwała Nr.40 Walnego DLGR w spr. wyboru członków Komisji Rewizyjnej DLGR
* Uchwała Nr.41 Walnego DLGR w spr. zatwierdzenia sprawozd. finansowego za rok 2011
* Uchwała Nr.42 Walnego DLGR w spr. przyjęcia sprawozd. z działalan. Zarządu za rok 2011

* Uchwała Nr.43 Walnego DLGR w spr. udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2011
* Uchwała Nr.44 Walnego DLGR w spr. przyjęcia sprawozd. z działaln.K.Rew. za rok 2011
* Uchwała Nr.45 Walnego DLGR w spr. zmiany Statutu DLGR
* Uchwała Nr.46 Walnego DLGR w spr. ustalenia wysokości składek członkowskich
* Uchwała Nr.47 Walnego DLGR w spr. zmiany LSROR
* Uchwała Nr.48 Walnego DLGR w spr. przystąpienia DLGR do Zach-Pom Sieci LGR
* Uchwała Nr.49 Walnego DLGR w spr. ustalenia wysokości diety dla członków Komitetu
* Uchwała Nr.50 Walnego DLGR w spr. przyjęcia wzoru formularza deklaracji członkowskiej
* Uchwała Nr.51 Walnego DLGR w spr. powołania członka Komitetu DLGR
* Uchwała Nr.52 Walnego DLGR w spr. zmiany Statutu DLGR
* Uchwała Nr.53 Walnego DLGR w spr. przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu DLGR
* Uchwała Nr.54 Walnego DLGR w spr. przyjęcia Regulaminu Pracy Kom. Rewiz. DLGR
* Uchwała Nr.55 Walnego DLGR w spr. powołania członka Komitetu DLGR
* Uchwała Nr.56 Walnego DLGR w spr. przyjęcia sprawozd. z działaln. Zarządu za rok 2012
* Uchwała Nr.57 Walnego DLGR w spr. udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2012
* Uchwała Nr.58 Walnego DLGR w spr. zatwierdzenia sprawozd. finansowego za rok 2012
* Uchwała Nr.59 Walnego DLGR w spr. przyjęcia sprawozd. z działaln. K. Rew. za rok 2012
* Uchwała Nr.60 Walnego DLGR w spr. zmiany Statutu DLGR
* Uchwała Nr.61 Walnego DLGR w spr. zmiany LSROR

 
© 2010-2011 Darłowska Lokalna Grupa Rybacka